Taksil at terorista

INFIDEL o taksil ang tawag sa mga Kristiyano ng mga panatikong Muslim, samantalang terorista naman ang ganting tawag ng mga panatikong Kristiyano sa mga Muslim.

Ganito ang insultuhang ibinabato ngayon ng magkabilang panig sa New York dahil sa planong magtayo roon ng moske malapit mismo sa bumagsak na World Trade Center na kung tawagin e ground zero.

Ang World Trade Center ang kambal na gusaling pinabagsak ng mga panatikong Muslim na pinamumunuan ni Osama Bin Laden noong Set. 11, 2001. Kaya kilala ito ngayon bilang 9/11 terrorist attacks. Sa araw na iyon, dalawang eroplanong mababa ang lipad ang ibinangga ng mga terorista sa twin towers at isang eroplanong mas mababa ang lipad ang ibinangga naman sa Pentagon at isa pa sana ang papunta sa White House pero hindi nakarating dahil bumagsak nang mas maaga.

Pero sa kabila ng mga asal hayop na banatan ng mga panatiko at mapamahiin, meron mga boses ng katwiran na pumapagitna. Ang problema nga lamang sa ganyang mga boses e kadalasang mahina ito at hindi pinapansin.

Isa sa mga boses na ito ang nanggaling sa hindi inaasahan: mismong ang katolikong arsobispo ng New York. Kinampihan niya ang mga Muslim na gustong magtayo ng moske sa lugar.

Anya, dinaranas ngayon ng mga Muslim ang panlalait at abusong dinanas ng mga Katoliko noong bago pa lamang naitatatag ang Estados Unidos. Hindi tinatanggap at itinuturing na mga ketongin ang mga Katoliko noon at lagi silang inaapi. Bumilang pa ng 100 taon bago tuluyang nawala ang panlalait sa kanila dahil dumami na sila.

Malamang na hindi maghihintay ng ganoon katagal na panahon ang mga nananalig sa Islam sa New York bago sila tanggapin pero hindi rin naman ito mangyayari kaagad.

Dito naman sa atin, kinailangan pang magpanukala ng batas sa Senado itong si Ramon Bong Revilla para anya irespeto ang mga Muslim. Ikukulong at pagbabayarin ang sinumang reporter o editor na gagamit ng salitang “Muslim” kakabit ng mga pinaghihinalaang kriminal.

Actually, OA itong panukalang batas ni Bong Revilla. Iilan na lamang ang mga bobong reporter o editor na gumagawa nito at iyon ay kadalasang hindi pa sinasadya. At ang respeto e inaani at hindi isinasabatas.

Ang nararanasan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao ay bunga ng kakitiran ng isip na walang iniwan sa kakitiran din ng isip ng mga nang-api noon sa mga Kristiyano sa Roma at sa maraming lugar noong bago pa lamang ang Kristiyanismo.

Mas matanda ng 1,000 taon ang Kristiyanismo kesa Islam kaya medyo nauna itong dumanas ng pait at panlalait. Nauna rin itong magmalabis sa mga hindi kapanalig at libu-libong buhay ang ibinuwis sa ngalan ng relihiyong ito. Dumaraan ngayon ang Islam – itinuturing na pinakamabilis lumagong relihiyon ngayon sa mundo – sa yugtong ito ng pait at panlalait. At marami ring nagbubuwis ng buhay para dito.

Umaasa tayo na mas maiksi ang yugtong ito na dinaraanan ng Islam dahil sa nauna nang karanasan ng Simbahang Katolika at sa pagsisikap ng mga taong may malawak na pang-unawa at makatwirang pag-iisip.

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply