GANTI (ika-10 labas)

MASAHOL pa sa gutom na aso na pinapak ni Bruce ang kapirasong laman ng bayarang babae.

Nang biglang sumama ang kanyang tiyan. Kasunod nito, sumambulat ang masagana niyang suka sa tiyan ng ka-partner.
Sa halip na mandiri, natakot ang babae. Hindi kasi kinain ang isinuka ni Bruce.

Dugo na may kahalong mga thumbtacks at maliliit na pako.

Takot na bigla siyang nagbihis at kumaripas ng takbo pababa habang patuloy sa hirap na pagsuka ang ka-partner.

Nagulat sina Axel nang humihingal na bumalik ang bayarang babae na kasama ni Bruce.

Hindi makausap.

“Bakit narito ka na? Ang bilis naman ninyong nakatapos ni Bruce!” sabi ni Bogart.

“N-Nagsusuka ang kasama ninyo!” sabi ng babae nang makapagsalita na.

“Bakit? Hindi naman lasing iyon, ah!” takang sabi ni Calvin.

“Baka naman hindi ka naghugas kaya nasuka ang kumag na iyon,” natatawang biro naman ni Clark.

Sinakyan ng mga kasama ang kanyang sinabi.

Bigla silang nagtawanan.

“Pero hindi kinain ang isinusuka niya,” mangiyak-ngiyak na sabi ng babae.

“Ano?” tanong ni Axel.

“Mga thumbtacks at maliliit na pako!”

Gulat na napatayo ang tropa.

“Lukaret ka! Hindi kami nakikipaglokohan sa iyo!” galit na sabi ni Macoy.

“Hindi ko kayo niloloko. At para maniwala kayo sa sinasabi ko, puntahan ninyo sa room thirteen ang inyong kasama!” anyong nasa state of pagpa-panic na tugon naman ng beerhouse girl.

Unahang umakyat ng hagdanan ang tropa.

Kasunod nila ang bayarang babae.

Gimbal ang grupo nang mabungaran si Bruce.

Anyong nanghihina na nakasalagmak ito sa lapag ng maliit na kuwarto. Tuloy pa rin ang pagsusuka.

Nagkalat sa lapag ang mg thumbtacks at maliliit na pako na may bahid ng dugo.

“N-Ngitngit ng mga demonyo! Ano ang nangyari sa iyo, pards?” gulat na tanong ni Axel.

“H-Hindi ko alam … hindi ko alam,” sabog ang luha na tugon naman ni Bruce.

Hangos nilang binihisan ang una para isugod sa ospital.

Ang problema, hindi alam ng mga doktor kung paano siya gagamutin.

Labas na raw sa kaalaman ng siyensiya ang problema ng pasyente.

Nagkatinginan ang buong tropa. Kung hindi kayang gamutin ng mga doktor ang sakit ni Bruce, saan nila ito dadalhin?
Isang matandang lalaki na nag-oobserba sa nangyari sa pasyente ang nagbigay ng advice sa kanila.

Hindi raw sa isang doktor kundi sa isang albularyo nila dapat dinala ang kanilang kaibigan.

“Bakit mo naman nasabi iyan, tanda?” tanong ni Axel.

“Dahil hindi pangkaraniwang sakit ang tumama sa kasama ninyo. Mga thumbtacks at pako ang isinusuka niya. Malinaw na nakulam siya!”

Muli ay nagkatinginan ang tropa.

Nag-iisip kung sino ang kumulam or nagpakulam kay Bruce.

Nang biglang magsisigaw ang kanilang kaibigan.

“H-HINDI KO NA KAYA … HIRAP NA HIRAP NA AKO … PARANG HINDI NA AKO TATAGAL! nakangingilong panaghoy ni Bruce.

Nataranta ang tropa. Kahit gusto nilang maniwala na totoo ang kulam, wala naman silang kilalang albularyo na pagdadalhan sa kanilang kaibigan. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply