PTA sa mga elementari iskul naghihingalo na

NAGBABAGO na ang pa-rents teachers association sa mga pablik elementari iskul.

Ito ang malungkot na ka-totohanan  na dinaramdam ng mga titser.

Sabi ng mga titser, meron namang mga PTA na nabubuo kaagad makaraan ng mga enrolan ng mga bata.

Pero pagkatapos noon, halos wala nang pakialam ang mga magulang sa mga akti-bidad sa mga iskul.

Gaya na lang ngayong paspasan ang pakontes ng mga pablik iskul.

Mayroong pakontes sa mga iskul mismo at meron din sa mga estudyante at hinihiling nina sir at madam ang tulong ng parents.

oOo

Dahil sa pakontes ng pa-gandahan, pinupuno ang mga iskul, ng mga halaman, nililinis at pinipinturahan.

Gusto ng mga titser  na makita ng mga hurado na hindi lang puro bilding at semento ang kanilang mga iskul.

Parang “iskul sa gubat” ang ginagawa nina sir at mam kaya naman ang dami ng kanilang mga pananim na iniipon sa mga garden at ikinakalat at isinasabit sa kung saan-saan.

oOo

Ang mga bata naman ay sinasanay sa lahat ng mga sabdyek, kabilang na ang pagbabalita gaya ng ginagawa ng mga batang media.

May para sa sayans at mat at meron naman ang para sa mga ibang sabdyek para masukat  ng mga onorabol ang kalidad at kakayahan ng mga estudyante.

Ah oo nga pala, medyo hindi maharap nina mam ang talagang magturo dahil sa mga pakontes na ito.

Kaya ang ginagawa nila, eh, pinakokopya na lang nila ang lahat ng laman ng mga buk sa mga hindi kasali sa kontes na estudyante.

oOo

Habang nakikipag-chat tayo sa mga titser sa pagpunta-punta natin sa mga iskul, totoo nga yata na hindi na aktibo ang maraming PTA.

May patay na nga yata sa mga ito at nakararami ang naghihingalo.

Meron at merong nakatayong PTA at magkakaiba pa nga ang mga PTA sa klasrums at buong iskul.

Pero panay ang tampo ng mga titser sa mga samahang ito dahil tila wala na umanong pakialaman ang mga magulang.

Bibihira na ang mga magulang na sumasali sa mga aktibidad ng mga titser gaya ng preparasyon nila ngayon sa pakontes.

At ang masakit, parang ipinapastol na lang ang mga bata sa iskul at sina sir at madam ang ginagawang pastol.

oOo

Sa nakita natin, Suki, gastos ang pakontes.

Tingnan ninyo, pinipilit nina sir at madam na magdala ang mga bata ng sari-saring halaman at may kota pa – 5 hanggang 10 uri.

Eh binibili ang mga ito, lalo na ang mga halamang gamot na napakamamahal.

Dahil sa hirap ng buhay, dito na siguro naghihiwalay ng landas ang mga magulang at mga titser.

Katwiran nga ng mga magulang na nakakausap natin, “Mabuti sila at may pirmihang malaking kita.
Kami, puro kontraktuwal at weder-weder.”

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply