Save Sierra Madre

Sa pagsapit ng unang anibersaryo ng bagyong Ondoy na humagupit sa bansa noong 2009 ay kilalanin nawa ng bawat mamamayan ang hamon na igalang at alagaan ang Sierra Madre, ang ating Inang Kabundukan.

Maganap man o hindi ang inaasam-asam na pagtatalaga sa Setyembre 26 bilang “Araw ng Pagtatanggol ng Sierra Madre” ng pamahalaang Aquino ay tayo ng mga mamamayan ang magtanim at magpayabong nito sa ating mga puso at buhay.

Tayong mga mamamayan na ang magpasimuno sa mga kinakailangang hakbang upang maipagtanggol ang Sierra Madre laban sa pagtotroso, pagmimina, pagtatambak at iba pang mapanirang gawain na sumasagka sa kanyang kakayahan na kalingain tayo laluna sa panahon ng palalang krisis pangklima.

Bilang pakikiisa at pasasalamat na rin sa adhikain ng Save Sierra Madre Network (SSMN) at sa hindi mapapantayang mga pagsusumikap ng ating mga kapatid na katutubo na arugain at ingatan ang kanilang lupain, kultura at buhay ay nais kong ibahagi sa inyo ang panalanging ito ni Fr. Pete Montallana.

Si  Fr. Montallana ay tagapangulo ng Task Force Sierra Madre at “convenor” ng SSMN, kasama sina dating gobernador Grace Padaca ng Isabela at Dr. Angelina Galang ng Green Convergence.

“Dakilang Lumikha ng Inang Kalikasan, sa aming pag- gunita  sa mga pinsala na idinulot ng bagyong Ondoy noong nakaraang taon,  na hindi sana nangyari kung iginalang namin at inalagaan ang Sierra Madre. Amin pong alay sa Iyo itong Araw ng Pagtatanggol ng Sierra Madre.”

“Taos puso kaming nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng  Sierra Madre, sa kanyang mga bundok,  ilog, ang mga punong kahoy at mga halaman, sa mga hayop at isda, samu’t saring nilalang.  Lubhang napakaganda ang iyong bawat nilikha. Lahat ay magkaka-ugnay- ugnay, may  kanya-kanyang gampanin.”

“Ipinunla mo sa aming mga kapatid na katutubo,  ang malalim ng pagkaunawa na ang Sierra Madre ay isang ina na nagbibigay buhay sa masaganang pagkain, inumin at iba pa, na bumubuhay sa iba’t-ibang uri ng may buhay (bio-diversity).  Ngunit sa pagdating ng ibang dayuhan, binago nito ang pananaw ng marami na hindi sa kapatiran at paggalang sa kalikasan ang pamantayan kundi sa salapi at marangyang kabuhayan.”

“Kaya nga aming pinagsamantalahan, nilapastangan at itinuring na palabigasan ang kanyang kayamanan sa aming walang patumanggang pagputol ng kahoy sa kabundukan  at pag sipsip at pagmimina sa lupang-yaman.  Sa ngalan ng kaunlaran, pati ang mga katutubo ay pinagkaitan ng mga karapatan dahil daw sila ay mga mangmang.”

“At sa aming kasakiman, kapabayaan at kawalan ng pakialam, kami ngayon ay nahihirapan dahil ang tubig na dating masagana at nagbibigay buhay, ngayon ay  pinagkakahirapan at kumikitil ng buhay at sumisira sa mga ari-arian kapag umulan ng umulan.  Patawad  po, Bathala.  Patawarin ninyo kami, Inang Sierra Madre,  sa aming mga pagkukulang at pagwawalang bahala sa inyo, aming Inang Kalikasan.”

“Panginoon ng buhay, sa araw pong  ito – ang Araw ng  Pagtatanggol ng Sierra Madre, hinihiling po naming tulungan Ninyo kami na maituwid ang aming pagkakamali, bigyan liwanag ang aming mga isipan at gabayan kami kung paano naming muling ibabalik ang ganda ng kagubatan. Pasiglahin po ninyo ang aming mga diwa at tulungang magkaisang manindigan sa pagtatangol at pangangalaga ng Sierra Madre.”

“San Francisko ng Asisi, pintakasi ng Kalikasan, ipanalangin mo kami.”

Halina’t bigyan natin ng higit na malalim na kahulugan ang bagyong Ondoy sa ating buhay.  Ipagtanggol ang Sierra Madre! Simple lang/Manny C. Calonzo

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply