Estado ang dapat sundin

MORALIDAD ang ipinaglalaban ng Simbahan sa di matapos-tapos na bangayan sa isyung RA Bill.

Ito nga raw ang ugat ng pag-alma ng Simbahan sa pagsulong ng estado ng ilang artificial  methods of birth control, dahil may ilan dito – lalo na yung mga contraceptives – na kumikitil ng buhay sa sinapupunan ng ina.

Ang problema sa bone of contention na ito ng Simbahan ay ang kawalan hanggang sa ngayon ng malinaw na batayan kung KAILAN nga ba nagsisimula ang buhay.  Does life begin at the moment of fertilization (of the ovum) or conception or upon its implantation in the uterus of the mother?

Masyadong mahalaga ang klaripikasyong ito dahil ang estado ay mandado sa ilalim ng ating Saligang Batas na protek-tahan ang fetus na hindi pa isinisilang ng ina. Habang di pa maliwanag ang  kasagutan dito, isang prinsipyo sa tinatawag na STATUTORY CONSTRUCTION na ang pansamantalang interpretasyon ng estado hinggil sa ligalidad (at moralidad) ng anomang polisiya o panukala na isinusulong nito ay may PRESUMPTION OF VALIDITY.

Sa pananaw ng Rapidfire, hindi dapat isinisilsil ang isyung moralidad sa girian tungkol sa family planning. Morality changes sa time changes, depending on prevailing conditions.

Halimbawa, ang isyu tungkol sa “SAME SEX MARRIAGE” na kailan-man ay di papayagan ng Simbahan ay isa nang LIGAL na realidad sa Europa at Estados Unidos. Ganundin ang “sex transplant” at pagpapakasal ng isang lalaki sa lalaking inopera para maging babae, na rekognisado na rin sa jurisprudence ng ating Korte Suprema.

Ang CASINO, na game of chance kung kaya’t iligal na sugal, ay malaon nang ginawang ligal ng pamahalaan, at maaaring susunod na nga ang jueteng.

Bakit ang FAMILY PLANNING policy  ng pamahalaan ang pinagtitripan ng Simbahan? Napakaraming “morality concerns” gaya ng vote buying, pagpatay at pagbebenta ng boto sa halalan ang dapat pag-tuunan ng pagbatikos at enerhiya ng Simbahan. At bakit hindi ang mga gumagawa nito ang ipa-EX-COMMUNICATE ng Simbahan?

Bakit hindi ang mga pulitiko at mga artistang kabi-kabila ang mga kabit/“chicks” at pamilya, at mga CORRUPT na kawani ng pamahalaang lokal (gobernador, kongresista, mayor, mga tesorero) at nasyonal ang ITIWALAG ng Simbahang Katolika?

Ang maliwanag na PULSO ng bayan ay ang pagtututol nito sa panghihimasok ng Simbahan sa isyu ng family planning. Alam kasi ng mamamayan na ang pagsusulong ng OPISYAL na POLISIYA at mga PANUKALA  hinggil dito ay trabaho ng estado/pamahalaan kaya dapat na sumunod na lang ang simbahan.

Kung hindi ay tumakbo na lang si Padre Damaso sa pulitika para makamit nito ang gusto.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply