GANTI (Ika-20 labas)

MAY tinawagan sa pamamagitan ng cellphone si Mr. Federico.

Matagal ang kanilang pag-uusap.

Matapos ito, kinausap niya ang mga imbestigador.

Ayaw niyang ipa-autopsy ang bangkay ni Calvin.

Gusto ni Mr. Fedrico na ilibing ang anak na buo at hindi parang baboy na kinatay.

Mayaman at makapangyarihan ang pamilya Federico kaya wala silang nagawa pagbigyan ang kaniyang kagustuhan.

Sa burol ng bangkay ni Calvin sa isang kilalang funeral homes sa Quezon City, isang uugod-ugod na matandang babae na nakadamit ng itim akay ng isang dalagita ang dumating.

Deretso sila sa pintuan ng punerarya kung saan nakaburol ang una.

Mabilis siyang sinalubong ni Mr. Federico at siya na ang umakay sa matandang babae palapit sa kabaong ng anak.

Nakita rin nina Axel ang pagdating ng matandang babae.

Hangos silang naglapitan.

Gusto nilang marinig ang magiging patotoo ng old woman hinggil sa naging kamatayan ni Calvin,

Isang tingin lang  sa bangkay at napailing-iling ang matandang babae.

“Ano ang masasabi mo sa sinapit ng anak ko? Ano ang dahilan ng kanyang kamatayan, Lola Agueda?” tanong ni Mr. Federico.

“Kulam!” walang gatol niyang tugon.

“P-Pero bakit? Ano ang kasalanan ng anak ko para makulam?” nakamaang na tanong ng lalaki.

“Maraming ginagawa ang anak mo kasama ang kanyang barkada na hindi mo alam, Mr. Federico. May nadisgrasya silang anak ng isang mangkukulam at naghihiganti siya!” tugon naman ni Lola Agueda.

Nagtagis ang mga bagang ng father ng biktima.

“Kahit nakagawa ng pagkakamali si Calvin, anak ko pa rin siya at tungkulin kong gumawa ng aksiyon bilang isang ama. Lola Agueda, gusto kong makaganti sa pumatay sa kanya,” pormal na sabi ni Mr. Federico sa matandang mangkukulam.

Tiningnan muna siya nito nang tuwid sa mata bago nagsalita.

“Hindi ko kilala at hindi ko pa rin alam kung gaano kabagsik ang kapangyarihan ng aking babanggain. Kung mahihirapan ako, magbabayad ka ng malaki, Mr. Federico,” sagot ng matandang babae.

“Handa akong magbayad kahit magkaano magkaroon lamang ng katarungan ang sinapit ni Calvin,” sagot naman ng mayamang lalaki.

“Maghintay ka ng ilang araw. Patatawagan kita sa aking apo kung ano ang magiging usapan nating dalawa,” sabi ni Lola Agueda at niyaya na ang kasamang dalagita para  umalis.
Humabol sa labas si Mr. Federico.

Bago nakasakay sa isang pampasaherong dyip ang maglola, isang makapal na balunbon ng pera ang inilagay niya sa bulsa ng matanda.

“Lahat ng gagawin mo para sa anak ko, tutumbasan ko ng malaking halaga, Lola Agueda,” sabi ng mayamang lalaki.

Hindi nagsalita ang matandang babae pero namilaylay sa mga labi niya ang makamandag na ngiti.

Sa mga sandaling iyon, muling nagtirik ng itim na kandila si Aling Pilar sa harapan ng larawan ni Alexandra.

“Dalawa na ang nagbayad pero may apat pang natitira. Wala akong patatawarin sa kanila. Lahat sila ay mananagot sa sinapit mo, anak,” usal ng matandang babae.

Kasunod nito, may dinampot siyang salamin …

Matiim itong tinitigan …

Punong-puno ng galit ang kanyang titig.

Hiwaga nang mga hiwaga, isa-isang lumipat sa salamin ang larawan nina Axel, Macoy, Bogart at Clark na nakuha niya sa mga mata ni Alexandra bago siya inilibing.

“Buhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayaran!” galit na usal ng matandang babae. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply