GANTI (Ika-24 labas)

UNANG pinuntahan nina Bogart ang libing ni Alexandra.

Nag-alay ng mga bulaklak at dasal ang una para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng dalaga.

Sumunod niyang pinuntahan ang libing ni Aling Pilar.

May iba siyang naramdaman habang nakatayo sa harapan ng puntod ng matandang babae.

Kinikilabutan siya na hindi niya maintindihan.

Nag-alay din siya ng dasal at bulaklak sa puntod ni Aling Pilar.

Nang lapitan siya ng isang alalay at kalabitin sa tagiliran.

May itinuro ito sa kanilang likuran.

Nanlaki ang mga mata at gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Bogart nang makita ang itinuturo ng alalay.

Isang matandang babae na nakasuot ng damit na itim ang walang kurap na nakatingin sa kanya.

Hindi niya makakalimutan ang hitsura nito …

Ang pinaghihinalaan nilang mangkukulam na sinunog nila nang buhay.

Si Aling Pilar!

Natakot pero sa halip na umiwas ay lumapit si Bogart sa matandang babae.

Lumuhod siya sa harapan nito at umiiyak na humingi ng tawad.

“P-Patawad po. Pinagdudusahan ko na ang aking kasalanan kaya sana ay mapatawad mo na ako,” hagulhol na sabi ng lalaki.

“Tumayo ka,” pormal na sabi ng babae.

Nanginginig ang mga tuhod na marahang tumayo si Bogart.

Walang kurap na nakatingin sa kanya ang una …

Pakiramdam ng lalaki ay naglalagos sa kanyang katawan ang mga titig ng matandang babae.

“P-Patawad po. Pinagsisisihan ko nang lahat ang nagawa kong kasalanan,” agos ang luha na patuloy ng binata.

Nagulat si Bogart nang magsalita ang kaharap.

“Hindi ako si Pilar. Ako si Dolores na kanyang kakambal,”  pormal na sabi ng matandang babae. “Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na puntahan siya sa araw ng kanyang libing kaya ngayon ko siya dinadalaw.”

Nanatiling nakaawang ang bibig ng lalaki …

Hindi makapaniwala.

“Hindi kita kilala pero tingin ko ay napakalaki ng nagawa mong kasalanan sa kanya.

Katibayan ang punong tumubo sa iyong likod,” patuloy naman ni Aling Dolores.

Nagkuwento si Bogart …

Wala siyang ipinaglihim hinggil sa panghahalay ng grupo kay Alexandra hanggang sa siya ay mamatay. Tapos ay ang pagsunog nila ng buhay kay Aling Pilar dahil sa pangkukulam nito sa kanilang tropa.

“Mabigat at walang kapatawaran ang nagawa ninyo sa mag-ina. Dapat lang na matikman ninyo ang mabigat na kaparusahan ng impiyerno,” galit na sabi ni Aling Dolores.

“P-Patay na pong lahat ang mga kasamahan ko at ako na lamang ang natitira. Handa na rin po akong mamatay kung iyon ang tanging kabayaran sa kasalanang nagawa ko. Ang gusto ko lang kaya ako naririto, maramdaman ang kanyang pagpapatawad bago magpikit ang aking mga mata,” sagot naman ni Bogart.

Bahagyang naglubag ang damdamin ni Aling Dolores dahil sa sinabi ng binata.

“Hindi sapat ang ginagawa mo para mapatawad ka ni Pilar,” sabi ng matandang babae.

Malungkot na napatungo si Bogart.

“Pero may alam akong paraan para maglubag ang galit niya sa iyo,” patuloy naman ni Aling Dolores.

Nabuhayan ng pag-asa si Bogart.
“S-Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin, Aling Dolores. Kahit ano ay gagawin ko mapatawad lang niya ako sa nagawa kong kasalanan,” excited na sabi ng binata.

Napangiti ang matandang babae.

“Makakaya mo kaya ang ipagagawa ko sa iyo?” tanong ni Aling Dolores.

“Kahit ano, gagawin ko. Kahit hindi ko kaya, pipilitin kong kayanin!” matatag na tugon ni Bogart. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply