GANTI (Ika-25 labas)

“KUNG gayun, gagawin kitang kauri ko,” nakangising sabi ng matandang babae.

Gulat na napanganga si Bogart sa narinig.

Ano ba ang alam niya tungkol sa sorcery?

“Kahit panggagamot na herbal ang gamit ay wala akong alam. Lalo na ang trabaho ng isang mangkukulam!” sabi ng binata.

Mabilis ang naging sagot ng matandang babae.

“Tuturuan kita!” sabi  ni Aling Dolores at inaya siya ng matandang babae patungo sa bahay ng namayapang kapatid.

Pero hindi na pinasama ng una ang  mga alalay ni Bogart.

Makakaistorbo lang daw sila sa pagtuturo niya ng witchcraft sa binata.

Napilitang pauwiin muna ni Bogart ang mga alalay.

“Tatawagan ko na lang kayo kapag kailangan ko na kayo,” sabi niya.

Napilitang iwan na siya ng tatlong kasama.

Tumuloy sila sa bahay ni Aling Pilar.

Marumi na ang buong bakuran at kung anu-ano’ng halaman na ang tumutubo.

Maagiw at may sira na ang loob ng bahay dahil walang nakatira na nag-aalaga.

Pero intact pa ang mga gamit ni Aling Pilar sa pangkukulam sa loob ng kanyang kuwarto.

Nasa lalagyan pa rin ang mga aklat about sorcery.

Pinaglinis muna  ni Aling Dolores  si Bogart bago tinuruan ng witchcraft.

Dahan-dahan lang ang pagtuturo para makabisa nang husto ng binata ang pinag-aaralan.

Tumagal nang may tatlong buwan ang pagtuturo sa kanya ni Aling Dolores.

Araw at gabi ang pagtuturo ng matandang babae sa binata.

Hinasa siya nang husto ng matandang babae sa paggamit ng kapangyarihang itim.

Kasama sa itinuro sa kanya ni Aling Dolores ang hypnotism.

Tinuruan din siya ng paggamit ng mental telepathy para magkaroon sila ng ugnayan kapag kinakailangan.

Luminaw sa isipan ni Bogart ang gusting mangyari ng kakambal ni Aling Pilar.

Gagawin siyang malupit na mangkukulam na hindi gagamit ng puso.

Gagamitin niya ang taglay na kapangyarihan sa pagbibigay ng malupit na parusa sa mga nagkasala na nakatakdang mapunta sa impiyerno ang kaluluwa.

Hindi niya maintindihan kung bakit parang may malaking galit na kinikimkim sa puso si Aling Dolores at gusto siyang gamitin sa mga plano niya.

Mas mabait at makatwiran si Aling Pilar kaysa kanyang kakambal.

Tumutulong sa mga nangangailangan ang matandang babae at nagagawa lang gamitin ang taglay na kapangyarihang itim kapag wala nang pagpipilian.

Pero si Aling Dolores, pulos kalupitan ang laman ng isipan.

Ang maganda lang, ginamit ng matandang babae ang taglay na kapangyarihan para
mawala ang tumubong puno sa kanyang likod.

Tuwang-tuwa si Bogart.

Pero matindi ang banta sa kanya ng matandang babae.

Oras na sumuway siya sa kanyang utos, hindi na punong akasya kundi bakawan ang patutubuin nito sa kanyang likod.

Sabi pa ng matandang babae, lahat ng gagawin ni Bogart ay imo-monitor niya.

At oras na hindi gawin ng binata ang kanyang misyon, babaunin nito ang kanyang galit hanggang sa hukay na paglilibingan sa kanya.

Matapos ang mga pagbabanta, iniwanan na ni Aling Dolores si Bogart.

Sa pamamagitan ng cellphone ay tinawagan naman ng binata ang mga alalay para magpasundo.

Halos maghapon din siyang naghintay.

Tusang-tuwa ang mga alagad nang siya ay makita.

Wala na ang tumubong puno sa kanyang likod pero ang laki ng kanyang ipinagbago.

Mahaba ang kanyang buhok pati balbas at parang ermitanyo na kung manamit.

“Bakit ka nagkaganyan, bosing? Ano ang nangyari sa iyo?” tanong ng isang alalay na nagngangalang Jimmy. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply