Karahasan sa bar exams (2)

ANG ISANG anggulong tinutukoy na maaaring nasa likod ng ‘bar blast’ noong Setyembre 26 ay ang frat/sorority wars. Ang giriang ito ay mas nagiging vogue sa aktibidad na kung tawagin nila’y Bar Operations (Bar Ops), na isang kilos-suporta para sa kani-kanilang kapanalig na kumukuha ng pagsusulit sa Bar.

Kabilang sa Bar Ops activities ang paghahanda’t distribusyon ng review materials, tulad ng handouts at case digests sa iba’t ibang subjects ng Bar Exams.

Pinaka-strenuous na bahagi ang paghahatid-sundo ng mga mag-eeksamen, paghahanda ng lunch packs nila at ang pagsalubong sa kanila pagkatapos ng panghapong subject kada Linggo.

At ang huling SALUBUNGAN ang madalas kritikal. Con todo de banda pa ang mga frat/sorority, kasabay ng sari-saring palabas, tulad ng ati-atihan/street-dancing, pagpapalipad ng balloons at cognac showers sa examinees.

Kaso lang, sa huling salubungan  madalas mangibabaw ang pagiging emosyonal ng lahat na nasa salubungan site. Kaya naman ang sa um-pisa’y kantyawan/asaran lamang ay nauuwi sa pikunan at rambulan/sakitan, sa bandang huli. Kailangang ma-isolate sa frat/sorority fracases ang Bar Exams vicinity nang hindi kailanman mauulit pa ang madugong trahedya sa De La Salle.

Narito ang ating mungkahing solusyon tungo sa pag-ampat ng mga karahasan sa Bar Exams:

Una, magpairal ng alituntuning ihatid-sundo na ang examinees ng mga accredited service bus na doon mismo sa campus grounds ng pinagdarausan ng pagsusulit tutuloy/paparada at te-take off.

Pangalawa, mahigpit na ipagbawal ang drum-and-bugle corps ng mga frat/sorority at eskwelahan.

Ang mga proposisyong ito ay pwedeng ipatupad thru the valid exercise of police power (hindi sa pulis) – ang likas na kapangyarihan ng estado in restraining and regulating the use of liberty and property in order to promote public welfare.

Ito lang ang panangga ng estado sa mga constitutional guarantee na tiyak na ii-invoke ng mga frat/sorority laban sa ating proposal, tulad ng right of assembly, free speech at freedom of movement.

Pangatlo, magkaroon ng interim panuntunan on SELF-REGULATION/SELF-RESTRAINT ang mga organisasyon. Peace in  so-ciety is as much their legal and moral responsibility. They are charged with this knowledge, lalo pa’t nagsisipag-aral sila ng batas!

At pang-apat, dagdagan ang bilang ng kapulisang itinatalaga sa Bar Exams vicinity. Ang De La Salle fiasco ay bunga ng serious complacency, at kakula-ngan ng foresight ng ating ka-pulisan (pati ang mga Mahistrado sa Korte Suprema at security contingent) sa nararapat na bilang ng law enforcers/security people sa bisinidad ng pagsusulit sa Bar.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply