Mga korap ihulog na lamang sa mga minahan

DI wan onli istori sa mundo ang pagliligtas sa 33 minero sa bansang Chile mula sa pagkakakulong sa mahigit 600 metrong lalim ng lupa sa loob ng 69 araw.

Kauna-unahan sa mga pinasasalamatan ng mga mi-nero ang Diyos at ang mga sari-saring santo na kanilang tinawagan, lalo na ang patron nila bilang minero, para lang makaligtas sila sa kamatayan.

Siyempre pa, ikinuwento nila ang pagtutulungan nila sa lahat ng bagay, sa pagtitipid ng pagkain at inumin hang-gang sa pagpapalakas ng lo-ob ng isa’t isa upang hindi sila matepok nang wala sa oras at makalaya sa huli.

Nangibabaw ang pagpapahalaga sa isa’t isa bilang pinakamahalaga na puhunan sa buhay at pananatiling buhay sa gitna ng pag-amba sa kanila ni kamatayan ng kalawit nito.

Kung hindi nila ginawa ito, tiyak namang wala tayong maririnig na magandang balita mula sa kanila sa mga araw na ito.

Kalahati ng istorya nila ang paggawa ng mga taga-Chile at dayuhan ng mga paraan upang mabutasan ang ibabaw ng bundok para doon sila makaahon at makaligtas sa kamatayan.

Op kors nakikiisa na rin tayo sa pagsasaya ng lahat sa kanilang imposibleng  paglaya.

oOo

Dito natin naalaala, Suki, ang mga korap na matagal nang problema at salot sa repablik ni Juan.

Naalaala rin natin na wala nang batas gaya ng parusang bitay para ganap silang sugpuin.

Dahil sa pagpapatuloy ng kabuktutan ng mga korap na ito, magandang ihulog ang mga ito sa mga butas ng minahan para doon sila mag-bago.

Pag-ahon nila, kung buhay pa sila, ay makita kung meron na silang pagbabago.

Kung 12 taon hanggang 40 taon ang hatol sa mga ito na pagkabilanggo, kalahati na lang ang pagkukulong sa kanila sa mga minahan bilang partida.

Kung wala pa rin silang

pagbabago, ihulog muli sila sa minahan para doon na sila mabulok. Hi! Hi! Hi!

oOo

Ano-ano ba ang mga palatandaan na wala silang pagbabago?

Una, pinananatili nila sa Ombudsman ang mga tao nila para upuan ng mga ito ang kanilang mga kaso at walang makukumbik sa kanila sa kanilang krimen.

Ikalawa, kumakapit sila sa puwesto sa pagbabalik sa gobyerno sa anomang paraan gaya ng pagsali sa mga halalan at manalo mataas man o mababa ang kanilang posisyon. Da hayer da beter pa nga.

Ikatlo, hinaharang nila ang mga kasong impitsmen na ikanakasa laban sa kanila kasabay ng pagdurog nila sa mga sa mga nang-iimpits sa kanila. Pati hukuman ay gina-gawa nilang mga tuta upang sa huli ay tiyak silang makalalaya sa kanilang mga krimen.

Walang lugar ang mga korap sa repablik ni Juan at dapat lang na durugin sila.

Magandang sa ilalim sila ng lupa magbago o matepok na lang. Wala pang gagastusin ang gobyerno para sa kanila. Rey Briones

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply