Abusadong ‘Kano

Nilalarawan ng pagtrato sa mga Pinoy ng mga kasama ni dating Pangulong Bill Clinton ng US kung paano nila minamaliit ang ating bayan. Si Clinton ay bumisita sa Pilipinas para magsalita sa isang forum noong nakaraang Miyerkules.

Biruin nyo, mismong si Bise Presidente Binay ay pinaalis sa VIP area ng mga istap ni Clinton. Pati ang isang katutubo mula sa Cordillera na nakasuot ng kanilang katutubong kasuotang bahag ay sinita rin at di pinayagang pumasok sa bulwagan. Napilitan na lang siyang mag-tshirt para masulit naman ang mahabang paglalakbay at mahal na binayad para makapunta sa forum.

Ang paksa ng talumpati ni Clinton ay hinggil sa “pagyakap sa ‘sang katauhan” pero taliwas ang pinakita ng mga ‘Kanong ito.  Pambabastos at pag-mamaliit, hindi pagrespeto ang kanilang pinakita sa ating mga kababayan at sa sarili mismo nating bansa.

Marahil ang ganitong trato ay bunga na rin ng matagal-tagal nang di pantay na relasyon ng ‘Pinas sa US.
Nananatiling sunud-sunuran ang ‘Pinas sa US at ang US ang ‘syang mapagpasya sa direksyon ng ating ekonomya at pulitika.

Kitang-kita ang di-pantay na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa usapin ng Visiting Forces Agreement (VFA).  Taliwas sa pinapangalandakan ng ating gobyerno at ng US na  parehong magbebenepisyo ang dalawang bansa sa kasunduang ito,  malinaw na mas pabor ang VFA sa  US kumpara sa ‘Pinas dahil mas naaayon ang VFA sa pansariling interes ng Amerika na panatilihin ang pangunguna at lakas nito sa buong mundo.

Sa US, ang VFA ay itinuturing lamang na isang kasunduang pang-ehekutibo at di na   dumaan sa pagraratipika ng kanilang Senado.

Samantalang sa ‘Pinas, ito ay kinikilalang isang tratado na pinagtibay pa ng ating Senado. Sa usapin ng batas, mas mabigat ang pagpapahalaga sa isang tratado kumpara sa isang kasunduang pang-ehekutibo lamang.

Mas pabor din sa Amerika ang kalakhang nilalaman ng VFA. Sa usapin ng custody sa mga sundalong ‘Kano na nakagawa ng paglabag sa ating batas, nakita sa kaso ng ginahasang si  Nicole kung paano kahit nasintensyahan na ng ating korte ang sundalong ‘Kanong nanggahasa, hindi natin naipatupad ang sarili nating batas na parusahan at ikulong ang maysala batay sa ating sistemang pang-hustisya.

Lubos na nilulusaw ng VFA ang ating soberanya dahil mismong ang ating batas ay di natin maipatupad.

Malaya ring nakakapasok ang mga sundalong Amerikano sa ating bayan kahit walang visa. Masahol pa, maging ang mga barkong panggyera nila na may armas nukleyar ay libreng makapasok sa ating bansa kahit lantaran nitong nilalabag ang probisyon ng ating Konstitusyon na nagbabawal sa pagpasok ng anumang  armas nukleyar.

Taliwas din sa ating Konstitusyon na nagba-bawal sa permanenteng pagbase ng mga dayuhang pwersang militar, , ang nagmimistulang perma-nenteng presensya ng mga sundalong ‘Kano dahil halos tuluy-tuloy ang mga ehersisyong militar at nananatili din ang composite elite force ng Amerika sa ating bansa.

Panahon na para repasuhin ang VFA at iba pang di-pantay na kasunduan ng Pilipinas sa Amerika. Panahon na para ipakita na kaya nating magpasya ayon sa ating makabayang interes. Liza Maza

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply