GANTI (Ika-35 Labas)

NAKARATING si Bogart sa kanilang bahay.

Tulog na at nasa kuwarto na ang mga magulang nang siya ay pumasok.

Dumeretso na siya sa kanyang room at natulog.

Bukas na niya kakausapin ang mga magulang hinggil sa gagawing pamamanhikan sa mga magulang ni Rowena.

Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nanaginip si Bogart.

Ang kanyang napanaginipan, sina Aling Dolores at Lola Agueda.

Nakatayo ang dalawa sa gilid ng isang malalim na bangin.

Anyong may pinagtatalunan sila pero hindi niya alam kung bakit.

Nakita niyang galit na galit ang matandang babae at tinangkang gamitin ang taglay na kapangyarihan kay Aling Dolores pero naging maagap ang batang mangkukulam.

Nahawakan niya ang dalawang kamay ni Lola Agueda at buong lakas na itinaas para hindi magamit ang power sa kanya.

Kasunod nito, buong lakas niyang itinulak ang matandang babae pahulog sa matarik na bangin.

Pumunit ang malakas na tili ni Lola Agueda habang nahuhulog sa malalim na bangin.

Patay at nagkalasog-lasog ang kanyang mga buto sa kabatuhan na kanyang binagsakan.

Biglang nagising si Bogart …

Pawisan na biglang napabangon.

Para kasing totoong-totoo ang kanyang napanaginipan.

Nasa gayun siyang ayos nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone.

Taka ang binata kung sino ang tumawag sa kanya sa ganoong dis-oras ng gabi.

Naisip niya ang nobyang si Rowena.

Bumangon siya at tinungo ang kinasasabitan ng kanyang pantalob at dinukot ang cellphone.

Nagulat siya nang makita ang pangalang naka-register sa LCD ng kanyang cp.

Ang apo ni Lola Agueda na si Helen.

Kaagad niyang sinagot ang tawag.

Nagulat siya nang maulinigan ang dalagita na umiiyak sa kabilang linya.

“Bakit ka tumawag sa ganitong dis-oras ng gabi at bakit ka umiiyak?” gulat na tanong ng binata.

“S-Si lola, kuya,” umiiyak na sabi ni Helen.

“A-Ano? Pero bakit? Ano ang nangyari sa kanya?” gulat na tanong ng binata.

“Hindi ko alam, kuya. Nagising lang ako dahil sa lakas ng kanyang boses. Parang may kinagagalitan siya. Pero nang lumabas ako sa kuwarto, nakita ko na lang siya na patay na at wala namang ibang tao sa salas,” sagot ni Helen.

Napaunat ang ulo ni Bogart.

Biglang naalaala ang kanyang panaginip.

Dito’y pinatay ni Aling Dolores si Lola Agueda.

Siya rin kaya ang sanhi ng kamatayan ng matandang babae sa totoong buhay?

Naputol ang malalim na pag-iisip ni Bogart nang muling magsalita si Helen sa kabilang linya.

“H-Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Tulungan mo naman ako,” umiiyak na pakiusap ng dalagita.

“Relaks ka lang. Darating ako riyan. Hintayin mo ako,” hangos na sagot ng binata.

Matapos silang mag-usap ni Helen, hangos nang nagbihis si Bogart.

Ilang saglit pa at lulan na siya ng kanyang kotse patungo sa bahay nina Lola Agueda.

May ilang kapitbahay na sa lugar nang siya ay dumating …

May mga pulis na rin na nag-iimbestiga.

Sa pagsusuri ng mga imbestigador, lasog-lasog ang katawan ni Lola Agueda pero wala naman silang nakitang anumang matigas na bagay sa paligid na posibleng ginamit ng salarin para patayin ang matandang babae.

Biglang nag-isip si Bogart …

Sa kanyang panaginip, nagkalasog-lasog ang katawan ni Lola Agueda nang itulak ni Aling Dolores para mahulog sa matarik na bangin.

Ano’ng hiwaga ang bumabalot ngayon sa naging kamatayan ng matandang babae?

Dahil walang kapamilya si Lola Agueda sa lugar, nilubos na ni Bogart ang pagtulong.

Siya na ang bumili ng kabaong ng matandang babae at siya na rin ang magpapalibing.

Habang nakaburol si Lola Agueda, sa kabilang dako ay mag-isang nagsi-celebrate si Aling Dolores.

Masayang-masaya ang batang mangkukulam. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply