Isip-usap

GUMAWA ng saltik, isako ang napupulot na mga buto ng talisay… dalhin do’n sa dinayong tiwangwang na lupalop sa hangganan ng Rizal at Quezon… sa 2-3 araw na ilalagi para magpahinga, magpahangin, at kung anuman, ilaan ang maghapon sa pananaltik—sansakong buto ng talisay ang uubusing bala.

Himayin bawat yugto ng kislot sa pagsaltik… para maging high-intensity off-the-hip reverse punching… lunge punching… wrist-wrenching, arm-breaking exercises… keep a steady breathing rhythm… keep the mind still yet flowing into each movement until body-mind unity is attained.

O, Dennis Fetalino, Bobot Fradejas, Luke Ampil, Ella Gonzales… ano ang tawag sa gano’ng pambata o pampabata yatang paglilibang?

Una, reforestation by direct seeding… to nudge a grand grimace of emptiness to break into a grin of trees… to stand for that on which one stands.

Ikalawa, qigong…

Ikatlo, slingshot punching and arm-breaking techniques of choy li fut.

Ikaapat, centering for body-mind unity.

Simplicity packs manifold dimensions of attainments.

Ipinayo sa katoto sa tunggaan ang ganoong paraan para makapagpunla ng mga talisay sa tiwangwang na latag ng lupain sa isang bahagi ng Sierra Madre sa hangganan ng Rizal at Quezon.

Kung anu-anong kuntil-butil na paraan sa masinop na paghahalaman ang nabubungkal sa isipan at usapan.

Kasabay ng tunggaan… in vino veritas. Mayroon naman palang matamang nakasubaybay, nakikinig na masinsinan sa ilandang ng isip-usap.

Recent findings show that meaningful conversations induce happiness and sound health… maybe more.

Kamukat-mukat nga, nasunggaban at nahirang na pala akong project consultant… higit 100 ektarya ang pagtatamnan… and they’re willing to procure some more spread of arable areas as I would see fit… para sa katuparan ng aking makalupang pagnanasa. Foreign-funded project.

I’m gratefully stumped.

May iniingatang ilang puno ng kamagong at pili sa aking halamanan… pulos dambuhala kapag lumaki. I was telling ‘em— interspecies or zoonotic chit-chat, yeah– that there’d be some vastness out there somewhere— honest, I haven’t the slightest where that could be– where I would take them, where they’ll grow into giants that they are.

Mayroon pang lumalaking dalawang apo, sina Musa at Oyayi. Gusto ko ring maisama sila sa ganoong lawak ng lupain. Para maglaro. Para gumalugad, maipakilala sa iba’t ibang pananim. Para makipag-ulayaw na marubdob sa pisngi ng lupa. To impart a sense of passionate curiosity in them.

Saka talagang masayang makaulayaw, makaniig sa gawain sina Cathetel, Cahetel, Lecabel at Risnuch—mga anghel sila… nangangalaga sa mga halamanan at samut-saring pananim… tending a garden betrays a longing for Eden, a try to nurture the soul through the soil.

Uh, recent findings show that adept bilingual usage point up savvy in non-verbal skills… hindi lang kasi sa pananalita ginagamit ang nagsasangang dila, kasi nga kandila easily translates to cunnilingus, mwa-ha-ha-haw! Dong delos Reyes

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply