GANTI (Ika-44 labas)

HINDI nagtagal at nagdesisyon na rin ang mga magulang ni Bogart na umalis na pero ayaw pa niyang umuwi.

Sinamahan siya ni Helen.

Hindi sila umalis hanggang sa dumilim …

Iyon naman talaga ang hinihintay nila …

Ang masarili ang kapaligiran mabuo ang kanilang plano laban kay Aling Dolores.

Sa kabilang dako, pangiti-ngiti ang mangkukulam na kakambal ni Aling Pilar.

Alam niya ang kasalukuyang kaganapan sa buhay ni Bogart.

“Natikman mo ngayon kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Ikaw naman ang dapat na makatikim ng hirap sa susunod. Dapat mo ring maranasan ang hirap na dinanas ni Pilar … kung paano masunog nang buhay hanggang sa mamatay,” sabi ng malupit na mangkukulam saka malakas na humalakhak.

Sa mga sandaling iyon, nakatambay na ang tropa ni Patrick sa university belt.

Nakatingin sa mga naggagandahang coed na nagdaraan sa kanilang kalapit.

Namimili sila ng bibiktimahin …

Lumipas ang mga oras …

Nagtagal sila rito …

Pero umalis sila na empty handed.

“Wala na silang thrill. Parang hindi na ako nag-eenjoy sa kanila,” sabi ni Patrick habang sila ay papalayo.

“Pareho tayo ng nararamdaman,” sabi naman ni Jordan. “Kahit magaganda sila at mukhang donselya pa, wala na akong nararamdaman excitement na makita sila.”

Ang opinyon ng dalawa, opinyon na rin ng apat na kasama.

“Pero kung hindi na sila uubra sa atin, ano’ng klaseng gimik ang gagawin natin para ma-satisfy natin ang ating sarili?” tanong ni Bart.

“Something na very extreme!” nakangising sagot ni Morgan.

“Ano nga iyon?” tanong ni Jordan.

“I don’t know!”

“Lintik na iyan! Para tayong naka-blindfold  na naghahanap ng karayom sa bunton ng dayami,” inis na sabi ni Drigo.

Nang biglang magpreno si Jordan.

Muntik nang magkaumpugan ang mga kasama.

“Nakikita ba ninyo ang nakikita ko?” namimilog ang mga matang tanong ng una.

“Ano ba ang nakita mo?” inis na ganting tanong ni Morgan.

Ngumuso sa unahan si Jordan.

Dalawang magandang madre na parehong kabataan pa ang nakita nilang patawid sa unahan.

Nagkatinginan ang grupo.

“Marami na akong natikmang babae pero hindi pa ako nakakatikim ng madre,” kilig na sabi ng una.

“Oo nga! Kaninang nasa university belt tayo at pinapanood ang naggagandahang coed na nagdaraan sa ating kalapit, wala ako sa mood. Pero ngayon, biglang nabuhay ang dugo ko!” sabi naman ni Patrict.

“Kung gayun, ano pa ang hinihintay natin? Dagitin na natin ang dalawang iyan!” nakangising suhestiyon ni Morgan.

Sinundan nila ng tingin ang dalawang batambatang madre …

Pumasok sila sa isang book store.

Anyong may bibilihin.

“Hintayin natin paglabas,” sabi ni Bart.

Ipinarada ni Jordan ang SUV sa labas ng book store.

Matiyagang hinintay ang paglabas ng dalawang madre.

“Hindi natin sila puwedeng damputin dito. Maraming pulis dito. Tagilid tayo,” sabi ni Drigo.

“Sino’ng may sabi na dadakmain natin sila rito? Susundan natin sila kung saan pupunta. At kapag nakita nating walang problema, saka tayo aaksiyon!” sagot naman ni Patrick.

Hindi naman nagtagal at nakita nilang lumabas na sa bookstore ang dalawang madre. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply