GANTI (Ika-48 labas)

“UNAHIN nating iligpit ang dalawang madre. Magagalit sa akin ang parents ko oras na sumabit tayo damay ang bahay na ito nang dahil sa kanila,” nag-aalaalang sabi ni Morgan.

“Ano ang gagawin natin sa kanila?” tanong ni James.

“Alisin ninyo sila rito. Itapon ninyo kahit saan basta’t malayo sa lugar na ito,” utos naman ng una.

Mabilis na binuhat nina Bart at Drigo ang dalawang madre na walang malay.

Isinakay sa SUV para dispatsahin ang dalawang madre.

Si James ang nagmaneho sa sasakyan.

Dadalhin nila sa ibang bayan ang  dalawang biktima para iligaw ang imbestigasyon ng mga awtoridad.

Samantala, kahit nag-aalaala ay tinawagan ni Morgan ang pamilya nina Patrick at Jordan.

Ipinaalam ang mahirap paniwalaang nangyari sa dalawang kaibigan.

Nakabalik na sa bahay bakasyunan ang tatlo nang magkasunod na dumating ang mga magulang ng dalawang kasama.

Gimbal sila sa sinapit ng kanilang mga anak.

Pilit nilang tinanong ang apat kung ano ang nangyari at hindi naman nila nagawang maglihim.

Dahil dito, nagkasundo sila na huwag na lamang ipaalam sa mga alagad ng batas ang nangyari upang hindi malagay sa alanganin ang kanilang pamilya.

Sa kabila nito, gusto nilang tuklasin kung sino ang kumulam sa kanilang anak na naging dahilan ng kanilang kamatayan.

Gusto nilang ipaghiganti ang sinapit ng kanilang mga anak.

Tahimik ang naging libing nina Patrick at Jordan …

Pinalabas ng kani-kanilang pamilya na ordinary death lamang ang naging sanhi ng kanilang kamatayan.

Samantala, sa tulong ng mga nagmamalasakit ay nakabalik sa seminaryo ang dalawang madre na hindi pinatay nina Bart.

Nagkuwento sila sa media sa kanilang nasaksihan pero hindi nila kilala ang mga suspek kaya hindi nila maituro.

Hindi rin nila masabi ang lugar na pinangyarihan ng malagim na insidente kaya hindi nila maituro.

Makalipas naman ang ilang araw, nagsimula ang lihim na paghahanap ng mayamang mga magulang nina Patrick at Jordan para malaman kung sino ang mangkukulam na pumatay sa kanilang anak.

Palibhasa nama’y inaasahan na ni Bogart ang gagawin ng pamilya ng mga nasawi, lumutang ang una.

Nakagawa siya ng paraan para makadikit sa kanila.

Sa isang party ng mga mayayaman sa isang kilalang subdibisyon sila nagkita-kita.

“May kilala akong mangkukulam. Batang-bata pa pero magaling. Sinisiguro ko sa inyo na makakatulong siya sa inyo para malutas ang inyong problema. Baka gusto ninyong subukan?” tanong niya sa mga magulang nina Patrick at Jordan.

“Saan namin siya matatagpuan? Magbabayad kami kahit magkaano mabigyan lang ng katarungan ang sinapit ng kaisa-isa kong anak,” galit na sabi ni Mr. Lagdameo, father ni Patrick.

“Handa akong tumbasan ang ibabayad ng panyero ko maipaghiganti ko lang ang sinapit ni Jordan,” sabi naman ng ama nito.

“Hindi na ninyo siya kailangang puntahan. Dadalhin ko sa inyo ang batang iyon,” pangako naman ni Bogart.

“Available ako bukas. Sa bahay mo siya dalhin,” sabi ni Mr. Lagdameo sabay abot sa una ng kanyang calling card.

Mahigpit na nagkamayan ang dalawang lalaki bago tuluyang naghiwalay.

Tuwang-tuwa si Bogart nang ibalita sa apo ni Lola Agueda ang kinalabasan ng kanyang lakad nang umuwi na siya sa kanilang bahay.

“Humanda ka, Helen. Pupunta tayo sa bahay ng isa sa mga humalay kay Rowena. Ikaw ang ipakikilala ko sa kanila na magaling na sorcerer. Kailangang mapalabas natin na si Aling Dolores ang kumulam sa kanilang anak na naging dahilan ng malagim nilang kamatayan,” sabi ni Bogart sa dalagita.

Gustong makatulong sa taong nagmalasakit na magpalibing sa kanyang Lola Agueda at kumupkop sa kanya, tumango na lang si Helen.

Kinabukasan, bandang alas-10:00 ng umaga ay isinama na ni Bogart  sa malapalasyong bahay ni Mr. Lagdameo sa Valle Verde ang dalagitang sorcerer.

Hindi ito makapaniwala nang makita si Helen.

“Ordinaryong dalagita lang ang tingin ko sa kanya. Totoo ba ang sinasabi mo na may nalalaman siya about witchcraft?” tanong ng mayamang lalaki kay Bogart.

“Malalaman mo kung gaano siya kagaling, Mr. Lagdameo,” buong pagmamalaking sagot naman ng huli. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply