GANTI (Ika-49 labas)

DAHIL sa garantiya ni Bogart, isinama ni Mr. Lagdameo ang dalawa sa isang pribadong kuwarto para dito isagawa ang ritwal.

Pero bago ito sinimulan, hinintay muna nila ang pagdating ni Mr. Alegria, ang father naman ni Jordan.

Nang dumating na ito, nagpakuha ng puting planggana na may lamang lamang tubig si Helen.

Mismong misis ni Mr. Lagdameo ang kumuha.

“Oras na makilala mo kung sino ang mangkukulam na naging dahilan ng kamatayan ng iyong anak, ano ang gagawin ninyo?” tanong ni Bogart sa dalawang lalaki.

Nagdilim ang mukha nina Mr. Lagdameo at Mr. Alegria dahil sa tanong ni Bogart.

“Hindi namin siya mapapatawad,” gigil na sagot ng una. “Sisingilin namin siya ng mahal.

Matitikman niya ang kamatayan na nararapat sa isang alagad ng demonyo na tulad niya.”

Napatango-tangon si Bogart …

Lihim siyang nasiyahan sa sinabi ng dalawang lalaki.

Sinimulan na ni Helen ang seremonyas under the watchful eyes ng dalawang lalaki.

Wala silang tiwala sa dalagita …

Hindi kumukurap ang kanilang mga mata upang hindi madaya ayon sa paniniwala nila.

Kasabay nang pagpikit ng mga mata, ibinuka ni Helen ang mga palad kasabay ang pag usal ng dasal na tanging siya lamang ang nakakaunawa.

Walang kurap na nakatingin ang dalawang lalaki sa kamay ng dalagita upang walang salamangka na makalusot sa kanila.

Makalipas ang ilang saglit, nagmulat ng mga mata si Helen.

Inutusan niya ang dalawang ama na hugasan ang kanilang kamay sa tubig na nasa planggana.

Atubiling sumunod sina Mr. Lagdameo at Mr. Alegria.

Dahil malinis ang kanilang mga kamay hindi man lang nalabo ang tubig.

Pero makalipas ang ilang saglit, dahan-dahang lumabo ang tubig.

Gulat na nagkatinginan ang dalawang lalaki.

Hanggang sa magkulay itim ang tubig sa plangganang puti.

Mayamaya lang, may pigura na unti-unting nagkahugis sa tubig na nagkulay itim.

Nabuo ang isang bahay na yari sa kawayan at pawid …

“Diyan nakatira ang mangkukulam na pumatay sa inyong anak,” sabi ni Helen.

“A-Ano ang pangalan niya at saan siya nakatira?” sabik na tanong ni Mr. Alegria.

Nilabusaw ni Helen ang pigura na lumitaw sa tubig na nagkulay itim …

Makalipas ang ilang saglit, mukha naman ng isang babae ang unti-unting nagkahugis hanggang sa lumitaw ang mukha ng isang matandang babae.

“Siya si Aling Dolores … ang mangkukulam na pumatay sa inyong anak,” pormal na sabi ng dalagita.

“Dati’y sa Samar siya nakatira pero lumipat na sa isang liblib na lugar sa Antipolo,  Rizal para maipagpatuloy ang malagim niyang gawain.”

“Ano’ng kasalanan ng aming mga anak para gawan niya ng masama?” tanong ni Mr. Lagdameo.

Si Bogart ang sumagot sa kanilang tanong.

“Lingid sa inyong kaalaman, maraming atraso ang inyong anak. Isang bayarang mangkukulam si Aling Dolores. Sinuman na may kakayahang magbayad sa presyo na gusto niya, handa niyang pinsalain may kasalanan man o wala,” paliwanag ng una.

“Wala na kaming panahon para alamin kung sino ang nagawan ng atraso ng aming mga anak. Ang importante sa amin, malaman kung sino ang pumatay sa kanila para maisagawa ang aming paghihiganti!” galit na sabi ni Mr. Lagdameo.

Hindi na kumibo si Bogart.

Hindi rin nagbigay ng komento si Helen.

Maya-maya lang at humanda na sa pag-alis ang dalawa.

Inalok sila ng malaking halaga nina Mr. Lagdameo at Mr. Alegria bilang kabayaran pero hindi nila tinanggap.

“Hindi siya tumatanggap ng bayad. Kaligayahan niya ang makatulong sa kanyang kapwa,” sabi ni Bogart.

Napailing na lang ang dalawang lalaki pero bilib na bilib kay Helen.

Maluwag at panatag na ang kalooban ng lalaki habang papalayo sila ng dalagita lulan ng kanyang kotse.
“Hindi malalaman ni Aling Dolores na maramina siyang kaaway. Wala siyang kamalay-malay  na sentensiyado na ang buhay niya,” nakangiting sabi ni Bogart. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply