GANTI (Ika-53 labas)

NO choice ang asset kundi samahan si Aling Dolores sa bahay ng kaniyang amo sa Valle Verde.

Dahil naglaho na ang mga killer bees, nagamit na niya ang van para kanilang masakyan.

Sa mga sandaling iyon, tinawagan ni Mr. Lagdameo si Bogart.

Sinabi niya ang pagkabigo ng mga tauhan na mapatay si Aling Dolores.

Sa halip, ang mga tauhan niya ang napatay sa pamamagitan ng mabagsik na kulam.

May isa siyang tauhan na nakaligtas pero kailangan nilang i-rescue dahil ginawang hostage ng mga alagang killer bees ni Aling Dolores.

Humihingi siya ng tulong sa lalaki kung paano makokontra ang kapangyarihan ng matandang mangkukulam.

Bago nakasagot ni Bogart, sa kabilang dako ay hangos na pumasok sa study room ang kasambahay ni Mr. Lagdameo.

“Sir, dumating na po si Vito,” aniya.

Naputol ang pag-uusap ng dalawa.

“Akala ko ba’y hostage siya ng alagang killer bees ng mangkukulam.
Paano siya nakauwi?” takang tanong ni Mr. Lagdameo sa kasambahay.

Sa kabilang linya, dinig na dinig ni Bogart ang malakas na sinabi ng kausap.

Gusto niyang magtanong sa una pero nawala na ito sa kabilang linya.

Nakalabas na ng study room ang lalaki …

Sabik na bumaba siya ng hagdanan para makausap ang asset.

Napakunot-noo siya ng makitang may kasamang matandang babae si Vito.

“Paano ka nakatakas kay Aling Dolores at sino ang babaeng iyan?” tanong ng mayamang amo sa alalay.

“Sir, siya ang babaeng sinasabi mo!” sagot naman ng una.

Gulat na napamaang si Mr. Lagdamero.

“Hindi ako ang kumulam sa anak mo at sa kanyang kasama. Wala akong kinukulam na dalawang binata. Iba ang gumawa niyan pero napagbintangan lang ako,” pormal na sabi ng matandang babae sa mayamang lalaki.

Saglit na nag-isip si Mr. Lagdameo.

Maya-maya’y hinarap niya si Aling Dolores …

“Kung gayun, linisin mo ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ituro mo sa amin kung sino ang tunay na salarin,” pormal na sabi niya sa matandang babae.

Hindi na nag-isip pa si Aling Dolores …

Nagpakuha siya ng puting planggana na may lamang tubig.

The same process na ginawa ni Helen para maituro ang matandang babae bilang suspek sa pagkamatay nina Jordan at Patrick.

Noon din ay nagsagawa siya ng ritwal …

Tahimik na nanonood sina Mr. Lagdameo at Vito …

Maya-maya’y may dinukot na munting botelya sa bulsa si Aling Dolores …

Isang patak lang ang inilagay niya sa tubig sa puting planggana pero sapat para malabo ito nang husto.

Naging itim ang kulay ng tubig …

Makalipas ang ilang saglit, hinalo ng isang kamay ng matandang babae ang kulay itim na tubig sa planggana.

Dahan-dahan itong luminaw pero may mukha ng isang lalaki at babae na nabuo….

Luminaw …

Mukha nina Bogart at ng dalagitang apo ni Lola Agueda ang lumitaw.

Nagulat si Aling Dolores …

“Siya ang kumulam at pumatay sa iyong anak at sa kanyang kasama hindi ako!” maya-maya’y walang gatol na sabi ng matandang babae.

Gulat at hindi makapaniwala naman si Mr. Lagdameo sa sinabi ni Aling Dolores.

“Pero ikaw ang itinuro nila bilang kriminal!” sabi ng mayamang lalaki.

“Kaaway ko sila. Ginamit ka lang nila para magalit sa akin at ako ang inyong paghigantihan!” mariing katwiran ng matandang babae.

Mahabang sandaling natigilan si Mr. Lagdameo …

Tinitimbang-timbang ang bigat ng akusasyon ni Aling Dolores.

Paano kung hindi totoo ang bintang ng matandang babae kina Bogart at Helen?

Pero paano naman kung totoo?

Dapat magbayad ang may utang. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply