RPT Online Payment system sa Pinas, inilunsad sa Parañaque

TALAGANG hindi na matatawaran sa ngayon ang patuloy na pamamayagpag ng kaalaman sa larangan ng teknolohiya sa ating bansa.  Maging ang pagbabayad sa ating amilyar ay maidadaan na rin sa ating computer o ang Real Property (RPT) Online Payment System.

Ang implementasyon nito ay alinsunod sa kasunduan (Memorandum of Understanding ) ba bilagdaab sa pagitan ng Pamahalaang lungsod ng Paranaque sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Florencio Bernabe, Jr.at  and Landbank of the Philippines (BP) para sa pagtanggap ng ng nasabing bangko ng bayad sa amilyar (RPT) sa pamamagitan ng modernong “electronic payment system”.

Ang makabagong sistema ay kauna-unahan sa Pilipinas at isang karagdagang “constituent and business friendly program ng pamahalaan.

Maliban sa tradisyunal ba pamamaraan sa pagbabayad ng buwis sa pag-aaring hindi matitinag, ang “online payment system” ay makapagbibigay ng malaking bentahe, kabilang ang kumbinyente at seguridad sa mga magbabayd ng buwis.

Sa ilalim nito, hindi na kailangang magsadya sa city hall dahil maari namang bayaran ang amilyar gamit ang “internet” at epektibong matatanggap ng bagong sistema ang “red tape” at fixers”.

Ang mga constituents na gagamit ng online payment ay bibigyan din ng kaparehong na diskuwento para sa maaga (Advance Payment Discount) at eksaktong oras ng pagbabayad (Promp Payment Discount). Iisyuhan din sila ng pamahalaang lungsod ng opisyal na resibo (official receipt) tulad ng mga personal na magbabayad sa city hall.

Ang naturang sistema ay bukas 24/7 at magagamit anumang araw, kahit Sabado, Linggo o piyesta opisyal (holiday). Magagamit din ito kahit na nasa ibayong dagat (abroad) ang taxpayer. Gayunman, para sa particular na transaksyon, kailangang oras sa Pilipinas (Philippine time) ang pagbaseha.

Upang maging kuwalipikado para sa nasabing programa, kinakailangang ang aplikante ay mayroong 1) Aktibong “e-mail account”; 2) “Active bank account in partne bank- Landbank of the Philippines”; 3) Real Property Account sa Parañaque. Upang maisali sa programa, kinakailangang “update” ang pagbabayad ng buwis para sa “real property unit; hindi tatanggapin ang mga delinkuwenteng account.

Para makapg-enrol, ang aplikante ay kailangang magrehistro “online” o personal na magpadala sa EDP Division sa Paranaque City. Ang aplikante ay makakatanggap mula sa EDP ng “User ID” at “Password” sa pamamagitan ng e-mail. Padadalhan din ito ng Letter of Introduction na dapat niyang i-print at iprisinta sa anumang sangay ng Landbank.

Tulad ng pagrerehistro, ang “online payment” ay magagawa din sa simpleng pamamaraan: Kinakailangan lamgng na magsadya sa opisyal website ng pamahalaan local (www.paranaque.gov.pj); magpunta sa “RPT Online”; mag-log-in, gamit ang User ID at password; piliin ang Real Property Unit na ipagbabayd ng tax;ipasok ang impormasyon hinggil sa account sa Lnadbank; at sundin ang instruksiyon sa pagsasalin ng pondo mula sa sariling account sa bangko tungo sa pamahalaang lungsod.

Matapos makapagpalitap ng pera sa pamahalaang lungsod, ang mga taxpayer ay makatatanggap ng kumpirmasyon ng pagbabayad sa kanilang computer. Maari niya itong i-“save” sa kanyang “My Documents” o i-print upang i-file sa folder ng mga resibo ng amilyar. Padadalhan din sila ng e-mail copy ng nasabing kumpirmasyon.

Dagdag ditto, makahihingi pa rin sila ng opisyal na resibe (official receipt) sa kanilang pagbisita sa city hall.

Ang pagpapatupad ng “RPT Online Payment System” ay pagkilala sa mga benepisyo ng “intenet banking” Bahagi rin ito ng modernisasyon tungo sa paggamit ng aternatibo, epektibo, mabilis at protektadong sistema at kaugnay ng programa sa pag-iintrodyus ng mga sistemamg makatutulong sa mga mamamayan at komunidad ng negosyo.

Natasang makipag-ugnayan para sa instilasyon at pagpapatakbo ng sistema ng Electronic Data Processing Division (EDP) samantalang ang pamamahala ay iniaatas sa Tanggapan ng Panlungsod na ingat-yaman na pinamumunuan ni City Treasurer Jesusa Cuneta.

Para sa dagdag impormasyon, anumang katanungan, sa paksa at tulong sa mga magrerehistro at gagamit ng sistema (user support) makipag-ugnayan kay Marco Abad ng Treausrer’s Office sat el no. 826 6147 o 826-8259.  Johnny Arasga

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply