Alamin ang inyong kapalaran sa trabaho, career at romansa sa Year of the Rabbit

ANG horoscope o mga bituin ay hindi basehan o sandalan ng  ating kapalaran sa buong taon.  Nandiyan lang ito para maging gabay natin sa pagdadala ng sarili, career at maging ang buhay-pag-ibig o romansa.

Dapat na kumilos din upang maaabot ang tagumpay ng anumang laban.

RAT (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996)
Magiging mabagal ang tempo o takbo ng mga daga ngayong Year of the Rabbit.  Dapat na maging pasensiyoso at manatiling kuntento sa takbo ng kaniyang career  mga isinilang sa Year of the Rat  sa buong 2011.

Subali’t magiging sandigan niya ang kaniyang mga karanasan at kaalaman na makatutulong sa kaniyang career.  Ang mga buwan ng Abril, Oktubre at Nobyembre ang nakikitang mga buwan para magpakitang gilas.

DRAGON (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)
Magiging balanse at matatag na taon ang Year of the Rabbit para sa mga Dragon.  Marami sa kanila ang magkakaroon ng mga pagbabago sa trabaho.

Makatutulong ito sa posibleng pag-aasawa maging sa promosyon.  Ang mga buwan ng Hulyo, Setyembre at Nobyembre ay magbibigay ng pagkakataon sa mga Dragon na rebyuhin ang kanilang ginagawa at kung anong direksiyon ang nais na tahakin.  Dapat na bigyang halaga ang oportunidad para sa muling pagsasanay (retraining) o pag-aaral sa gabi.

MONKEY (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
Ang Year of the Rabbit ay magbibigay ng pagkakataon para sa isang matalinong promosyon, at sa pamamagitan ng pagiging proactive at alerto, tatamasahin ng Monkey ang mga benepisyo nito.  Para sa mga naghahanap ng trabaho, malalaman ang detalye kung kailan magbubukas ang isang magandang oprtunidad.  Ang mga buwan ng Pebrero, Setyembre at Nobyembre ang itinuturing na ‘outstanding months’ para sa kanilang career.

OX (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)
Magsisilbing inspirasyon ang Year of the Rabbit para sa Ox.  Sa mga nais magpalit ng career o baguhin ang direksiyon nito, ang mga buwan ng Pebrero, Marso, at Setyembre ay magbibigay exciting offers maging ng pag-asenso.  Itinuturing naman na napaka-espesyal ang kakaibang romansa sa taong ito para sa isang ‘unattached’ o single Oxen, na kapwa naghahanap ng espesyal na pag-ibig sa tamang lugar, tamang panahon at pagkakataon.   Sa mga nasa relasyon o may karelasyon, lalo pang tatatag ang romansa at magiging mayabong gaya ng isang malusog na halaman.  Ang mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Oktubre ang masasabing ‘wonderful months’ para sa pag-ibig at romansa.

SNAKE (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)
Maituturing na nakatutukso ang Year of the Rabbit ngayong taon para sa Snake (ahas) sa kabila ng pagiging abala nito at tambak na aktibidad.

Ang pokus ng 2011 para sa Snake ay para makatiyak na ginagawa nito ang mga bagay na nais niyang gawin, bagay na maipahahayag ang kaniyang pagiging malikhain at ang talento na tatatak sa kaniyang pagkatao.

Ang mga buwan ng Pebrero, Marso at Oktubre ay magbibigay ng mga oprtunidad sa kaniyang career na maabot ito.

ROOSTER (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Ang Year of the Rabbit ay mas tahimik na taon para sa Rooster.

Gayunpaman,  panadalian nitong bahagyang babaliin ngayong 2011 ang kaniyang natural na pagiging masigasig at mataas na enerhiya.

Sasanayin ang pagkakaroon ng konting pasensiya at paiiralin ang ‘common sense’.  Sa usapin ng trabaho, napakahalaga sa isang Rooster na makisama ng mabuti sa kaniyang mga katrabaho at i-practice ang ‘networking skills.’

TIGER (1926, 1974, 1938, 1950, 1962, 1986, 1998)
Positibong taon ngayong Year of the Rabbit para sa Tiger.   Nangunguna sa hanay ng mga prayoridad ang romansa para sa mga nagbabalak na mag-asawa at magpakasal o kaya’y maitaas ang lebel ng relasyon.

Maraming mga pagkakataon sa ‘single Tigers’ na makilala ang kanilang partner  mula sa buwan ng Hunyo-Setyembre.  Kung sila ay naharap sa mga personal na pagsubok  at iba pang unos sa kanilang ‘relationships’, patutunayan ito ng taong 2011 bilang isang maningning  na taon.

HORSE (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)
Ang pokus ng Horse (kabayo) para ngayong Year of the Tiger ay ang kaniyang career, kabilang ang mga hindi inaasahang pagbabago at promotional opportunities.  Dapat na maging maingat at listo sa mga magaganap. Na kung may mga oportunidad ng pagbubukas, dapat na maging
mabilis at alerto.  Ang mga buwan ng Abril, Mayo, Oktubre at Nobyembre ay masasabing ‘encouraging months’ para sa pagpapatuloy sa trabaho o kaya’y paghahanap din ng bagong karera.

DOG (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Nagliliwanag naman ang mga posibilidad ngayong Year of the Rabbit para sa mga isinilang sa Year of the Dog.  Pinaka-pokus ang kanilang personal na buhay.  Kung kasalukuyang nasa isang relasyon, lalo pang payayabungin ang relasyon at magiging makahulugan sa lahat ng lebel.

Magiging mapalad naman ang ‘single dogs sa paghahanap ng kanilang ‘special someone’.  Lahat ng ‘social occasions ay magdadala ng posibilidad na magkaroon ng mga bagong kakilala sa mga isinilang sa mga buwan ng Abril, Hunyo at Disyembre, na siyang mga abalang buwan para sa kanilang social calendar at pamilya.

RABBIT (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)
Ito ang pinaka-makinang, makulay  at nakamamanghang taon para sa mga isinilang sa Year of the Rabbit partikular sa larangan ng trabaho at
career.  Ang kaniyang abilidad na makisalamuha sa ibang tao ay maglalagay sa kaniya sa posibleng promosyon. Gayundin, kung ninanais nito ang mag-iba ng career, ito ang tamang panahon na galugarin o subukin ang kaniyang mga opsiyon.  Marso-Mayo at Oktubre-Nobyembre ang mga mahahalagang panahon para sa ika nga’y developments.

GOAT (SHEEP) (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
Ang Year of the Rabbit ang magandang simula sa Goats na naghahanap ng trabaho  o nagnanais ng panibagong career.  Sa pamamamgitan ng pakikipag-ugnayan at pagiging matunog sa mga oportunidad, darating ang ilang mga nakapananabik na posibilidad.  Ang mga buwan ng Marso, Abril, at Setyembre ang ‘well-starred for work advancement’ at positibong mga pagbabago.  Naging mapanghamon ang mga lumipas na taon para sa Goat.  Ang 2011 ay magiging mas positibo at masaya para sa kaniya.  Maraming pagkakataon sa taong ito para magkaroon ng mga kaibigan at dumalo sa mga sosyalan—na kailangan ng Goats.

PIG (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Mahiligin sa kasayahan ang mga isinilang sa Year of the Pig, maging sa pamilya at mga kaibigan.  Hindi sila bibiguin ngayong Year of the Rabbit.  Hindi man sila naging laman ng parties kamakailan, ngayong 2011, madaragdagan pa ang kaniyang social networks sa mga isinilang sa buwan ng Abril, Mayo, Hulyo at Oktubre, na siyang maituturing na
masasayang buwan. Linda Bohol

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply