GANTI (ika-55 labas)

“KUNG kaaway na ang turing mo sa akin ngayon, wala akong magagawa, Mr. Lagdameo. Pero itutuloy ko ang aking paghihiganti sa mga nalalabing buhay na tumampalasan sa aking asawa at pati na sa ibang babae,” matatag na sabi ni Bogart kay Mr. Lagdameo.

Hindi na niya hinintay pang sumagot ang matandang lalaki.

Karakang ibinaba na niya ang hawak na telepono.

Hinahanap niya si Helen …

Nakita niya ang dalagita sa hardin …

Nagdidilig ng mga tanim na bulaklak.

Kinausap niya ng masinsinan ang apo ni Lola Agueda.

“Hindi tayo dapat manatili sa bahay na ito. Kakampi na ngayon nina Mr. Lagdameo si Aling Dolores at tukoy na nila na tayo ang kumulam sa kanilang anak. Hindi na tayo safe sa lugar na ito,”  sabi niya kay Helen.

“Kung aalis tayo rito, saan naman tayo pupunta, kuya?” tanong ng dalagita.

“Iyan nga ang pinag-iisipan ko ngayon,” sagot naman ni Bogart.

“May alam ako na puwede nating puntahan,” biglang sabi ni Helen.

“Saan?”

“Sa bahay namin ni Lola Agueda. Malakas ang kapangyarihan ko roon. Makakagawa tayo roon ng magandang depensa laban sa kulam ni Aling Dolores,” suhestiyon ng dalagita.

Napatango-tango si Bogart.

SA mga sandaling iyon, nasa bahay na ni Mr. Alegria ang mangkukulam.

Binigyan niya ng magandang akomodasyon ang matandang babae para maging sunud-sunuran sa gusto niyang mangyari.

“Ituro mo sa akin kung saan matatagpuan ang bahay ni Bogart. Nasasabik na akong makaganti sa ginawa nila sa anak kong si Jordan,” utos niya kay Aling Dolores.

Karaka namang tumalima ang matandang babae.

Sa pamamagitan ng taglay na kapangyarihan, nagawang ma-locate ng mangkukulam kung saan matatagpuan ang bahay ni Bogart.

Sa Forbes Park.

Noon din ay inasemble ni Mr. Alegria ang kanyang mga tauhan.

Ipakukuha niya sa Bogart at si Helen sa ayaw nila at sa gusto.

“Mahirap patayin ang sinumang nagtataglay ng kapangyarihang itim liban na lang kung alam ninyo kung paano sila ililigpit,” sabi ni Aling Dolores kay Mr. Alegria.

“Ituro mo sa amin kung ano ang dapat gawin,” sagot naman ng huli.

“Itali sila sa tulos at sunugin nang buhay!”

“Masusunod ang gusto mong mangyari,” sagot ni Mr. Alegria.

Tuwang-tuwa si Aling Dolores.

Nang lumakad na ang mga inutusan, tuwang-tuwa namang tinawagan ng una si Mr. Lagdameo.

Ipinaalam niya sa kaibigan ang kanyang plano.

“Maiiganti na rin natin ang ating mga anak, panyero. Pinalakad ko na ang aking mga tauhan para kunin ang mag-among Bogart at Helen. Alam mo ba kung ano ang binabalak kong gawin sa kanila oras na mabihag na sila ng mga tauhan ko?” masayang tanong niya kay Mr. Lagdameo.

“A-Ano?” sagot naman ng huli.

“Ipasusunod ko sila nang buhay!” sagot ng kaibigan saka malakas na humalakhak. “Kapag nabihag na sila ng mga tauhan ko, tatawagan kita ulit. Gusto kong masaksihan mo kung paano tutupukin ng apoy ang mga tulad nilang kampon ng demonyo.”

Nang matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na dumayal si Mr. Lagdameo.

Tatawagan niya si Bogart para bigyan ng babala.

Hindi niya maintindihan kung bakit kahit may atraso sa kanya ang lalaki, ayaw niyang sapitin nila ang masakit na kapalarang inihahanda sa kanila ni Mr. Alegria.

Pero kanina pa siya dumadayal, walang sumasagot sa kanyang call.

Alalang-alalala si Mr. Lagdameo.

“Kailangang malaman niya na nasa panganib ang kanilang buhay. Pero nasaan siya at hindi sumasagot?” tanong niya sa sarili.

Sa mga sandaling iyon, palapit na sa tahanan nina Bogart ang mga tauhan ni Mr. Alegria.

Nakasakay sila sa dalawang van. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply