GANTI (Ika-57 labas)

WALA na nga si Helen sa mansiyon.

Matagumpay siyang nakalabas sa malawak na bakuran ni Mr. Alegria through the power of levitation.

Pinalutang niya ang sarili at nagpatangay sa hangin palabas dito.

Dahil sa kaabalahan sa gagawing execution kay Bogart, walang nakapansin sa ginawa ng dalagita.

Lalo na nang dumating ang mga pulis at mag-imbestiga hinggil sa kaganapan sa loob ng mansiyon.

Sa labas, nag-aabang si Bogart …

Hinihintay ang pagbaba ni Helen.

Sinalo  niya ang marahang pagbagsak ng dalagita.

Tigas na iyak ng una nang bumagsak sa mga bisig ng binata.

“Ngayon ko lang sinubukang gawin ito. Hindi ko akalaing magtatagumpay ako,” luhaang sabi ni Helen kay Bogart.

“Naniniwala ako na ginabayan ka ng iyong Lola Agueda para magamit mo ang mga itinuro niya sa iyo,” sagot naman ng lalaki.

Karakang hinila na niya ang dalagita patungo sa kotse.

“Habang hindi nila tayo napapansin, kailangang makalayo tayo rito,” sabi ni Bogart.

Nang nakasakay na sila, mabilis na pinasibad ng una ang sasakyan papalayo.

Hatid sila ng nagtatakang tingin ng mga taong nakasaksi sa nangyari.

“Nakita ninyo, lumutang sa hangin ang bagets na iyon palabas sa mansiyon ni Mr. Alegria,” sabi ng isang lalaki.

“Oo nga. Paano kaya niya nagawa iyon?” patanong ding tugon ng kasamang babae.

May isang lalaki na nakasakay sa van ang matagumpay na nakunan sa pamamagitan ng digital camera ang ginawa ni Helen.

“I can’t believe ito. Pero hindi magagawang palutangin ng bagets na iyon ang kanyang sarili sa hangin kung wala siyang alam hinggil sa power of levitation,” aniya.

Samantala, sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang mansiyon at buong bakuran ni Mr. Alegria.

Ni anino nina Morgan ay hindi nila nakita.

“Sinabi ko naman sa inyo, law abiding citizen ako. Bakit ako kukupkop ng mga wanted sa batas?” nakangising sabi ni Mr. Alegria sa mga pulis.

Tiningnan siya ng police officer …

Anyong hindi kumbinsido sa kanyang sinabi.

Bago umalis, muli nitong pinuna ang tulos at ang mga tuyong kahoy na nakabunton sa palibot nito.

“Para saan  ito, Mr. Alegria?” tanong ng police officer.

“Ah … iyan ba? Birthday ko ngayon at bahagi iyan ng gagawing palabas ng mga tauhan ko,” mabilis namang dahilan ng lalaki.

Hindi na nagtanong pa ang pulis.

Inaya na ang mga tauhan na umalis.

Maraming tanong si Mr. Alegria nang wala na ang mga alagad ng batas.

“Saan napunta si Helen at sino ang nagtsutsu sa  mga pulis para malaman na may aktibidades tayong gagawin dito?” tanong niya sa mga tauhan nakapaligid sa kanya.

Walang makasagot.

Binalingan ni Mr. Alegria si Aling Dolores.

“Palagay ko’y kaya mong alamin kung paano parang bulang naglaho si Helen at kung sino ang traydor na nagsumbong sa mga pulis na nasa posesyon ko ang grupo ni Morgan ,” sabi ng lalaki.

“Bigyan mo ako ng ilang minuto at sasabihin ko sa iyo ang mga sagot sa mga tanong mo, Mr. Alegria,” sagot naman ni Aling Dolores at pumasok
na sa mansiyon.

Dito siya magsasagawa ng ritwal para  mabigyan ng kasagutan ang mga tanong ng itinuturing niyang panginoon.

Sinamantala naman ni Mr. Lagdameo ang pamamaaalam.

“Hindi na ako magtatagal, panyero. May importante pa akong gagawin,” sabi niya kay Mr. Alegria.

“Sige, panyero. Babalitaan na lang kita ng susunod na mga pangyayari,” sagot naman ng kaibigan.

Sumakay na sa kanyang kotse si Mr. Lagdameo at lumisan na.

Ayaw niyang matapos ang ritwal ni Aling Dolores na nasa loob pa siya
ng bakuran ng mansiyon ng kaibigan.

Mabubuko ni Mr. Alegria na siya ang tumawag sa mga pulis para hindi matulog ang execution kay Bogart. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply