GANTI (Ika- 58 labas)

MALAYO na sa mga sandaling iyon sina Bogart at Helen.

“Kailangang mag-ingat na tayo sa susunod. Si Aling Dolores ang mahigpit nating kalaban at dapat natin siyang paghandaan,” sabi ng una sa dalagita.

“Wala siyang kasing sama. Alam mo ba kung ano ang plano nila sa iyo kung natuloy ang pagpasok mo sa mansiyon? Susunugin ka nila nang buhay tulad ng parusang ginagawa sa isang mangkukulam,” pagtatapat ni Helen.

“Kahit papaano, may naniniwala pa rin sa akin na hindi ako masama. Kung may nagawa man akong pagkakamali, iyon ay dahil sa paghahanap ko ng katarungan dahil sa sinapit ng mahal ko sa buhay,” sagot ni Bogart.

“Si Aling Dolores ang dahilan ng lahat ng ito. Pinatay niya si Lola Agueda. Wala akong maipakikitang ebidensiya sa mga pulis kong isusuplong ko siya kaya sa mga kamay ko siya dapat na magbayad,” gigil na sabi ng dalagita.

“Huwag kang kikilos na mag-isa. Baka hindi mo kayanin ang taglay niyang kapangyarihan. Kailangang magsanib tayo ng puwersa para magapi natin siya,” sagot naman ni Bogart.

Tumango ang dalagita.

Nagpatuloy na sila sa kanilang pagbibiyahe pabalik sa bahay ni Lola Agueda.

Sa mga sandaling iyon, tapos nang magsagawa ng ritwal si Aling Dolores.

Nasisiyahang tinungo niya ang study room na kinaroroonan ni Mr. Alegria.

Anyong busy ang lalaki …

Tuloy ang pagpirma sa mga papeles …

Hindi tumitingin sa matandang babae.

Pero bigla siyang nag-angat ng mukha dahil sa sinabi nito.

“Alam ko na kung sino ang naghudas sa iyo para guluhin tayo ng mga pulis,” aniya.

“Sino?” sabik na tanong ni Mr. Alegria.

“Ang kaibigan mo … si Mr. Lagdameo.”

“Imposible na magawa niya sa akin iyon. May atraso rin sa kanya si Bogart dahil ito ang dahilan kaya namatay ang kanyang anak. Bakit niya tutulungan ang gagong iyon?”

“Kailanman ay hindi sumablay ang ginagawa kong ritwal. Mukha niya ang lumitaw sa tubig sa puting planggana!” pormal na tugon ni Aling Dolores.

Galit na napasuntok sa hangin.

“Hayop siya! Ang ginagawa ko ay para sa aming mga anak. Para mabigyan ng katarungan ang kanilang sinapit pero bakit kailangang pag-ukulan niya ng pagmamalasakit ang isang kaaway?” naghihimutok na sabi ng mayamang lalaki. “Dahil sa ginawa niya, parang siya na rin ang tumapos sa aming pagkakaibigan. Alam niya kung gaano ako kalupit bilang isang kaaway.”

Hindi pinansin ng mangkukulam ang kanyang sinabi.

“Alam ko na rin kung paano nakatakas dito si Helen,” nakangiting sabi ni Aling Dolores.

“Paano?”

“May kapangyarihan din ang batang iyon. Tinuruan siya ni Lola Agueda. At iyon ang ginamit niya para makatakas. Nagpalutang siya sa hangin sa pamamagitan ng levitation hanggang sa malakabas ng mansiyon kung saan
naghihintay si Bogart.”

Galit na galit si Mr. Alegria.

“Pero nakagapos ang  dalagitan iyon at may busal sa bibig. Paano niya nagawang makalabas sa kuwarto na kanyang kinakakukulungan?” gigil na tanong ng lalaki.

“Kinalagan siya ng tali ng iyong kasambahay at sa bintana dumaan si Helen sa kanyang pagtakas. Walang nakapuna sa kanyang ginawa dahil sa pangugulo sa atin ng mga pulis kanina,” paliwanag ni Aling Dolores.
Lalong nagalit si Mr. Alegria.

“Hindi ko mapapalampas ang ginawa ni Aling Choleng. Pananagutan niya ang ginawa niyang pagtulong kay Helen!” nagwawalang sabi ng lalaki.

Nasa gayung silang ayos nang bumungad sa pintuan sina Morgan.

Nang matiyak nilang ligtas na sila sa mga pulis, lumabas na sila mula sa basement na kanilang pinagtaguan.

“Kung may ipag-uutos ka sa amin, handa kaming tumalima, Mr. Alegria,” sabi ng una.

“Magaling! At si Aling Choleng ang una kong ipatatrabaho ko sa inyo,” sabi ni Mr. Alegria.

“Ano ang gagawin namin sa matanda mong kasambahay?” tanong ni Drigo. “Iligpit ninyo siya!”

Gulat na nagkatinginan ang apat. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply