GANTI (Ika-61 labas)

BIGLANG naghintuan ang mga sasakyan sa pagtakbo nang makasalubong ang makapal na hukbo ng mga daga.

Natakot silang sagasaan ang mga ito dahil baka sila ang pagbalingan ng galit ng mga ito.

Pero kataka-taka namang hindi sila pinansin ng mga daga …

Dinaanan lang sila …

Nilampasan ….

Anyong nakatutok ang kanilang konsentrasyon sa iisang misyon.

Ang kaganapang ito ay nasusubaybayan ni Aling Dolores.

Tinawag niya sina Morgan para masaksihan nila kung gaano kabagsik ang kanyang kapangyarihan.

Nagkatipon sila sa isang malaking planggang puti na puno ng tubig kung saa’y parang pelikula na nakikita ang hukbo ng mga daga na pakapal nang pakapal sa bawat lugar na madaanan.

Naisipan nilang tawagan si Mr. Alegria para personal niyang mapanood ang pagsalakay ng mga daga sa bahay ni Mr. Lagdameo.

Nasa kainitan na ng romansa ng lalaki sa  dalawang babae nang katukin ni Morgan ang pintuan ng kanyang kuwarto.

Nagalit ang lalaki nang maistorbo pero nang malamang si Aling Dolores ang nagpapatawag sa kanya para mapanood ang paglapa ng mga daga sa kaibigan na si Mr. Lagdameo, inaya pa niya ang dalawang babae na panoorin ang malagim na palabas.

Lingid sa kanila, namo-monitor nina Bogart at Helen ang paggalaw ng milyong-milyong daga..

May hawak na isang puting daga ang una sa mga sandaling iyon …

Tahimik na nakikinig ito habang kanilang kinakausap …

Pero panay naman ang huni pagkatapos nilang magsalita.

“Habang may panahon pa, humayo ka na, kaibigan. Huwag mong hayaang magwagi ang kasamaan laban sa kabutihan,” sabi ni Bogart sa puting daga.

Nang bitiwan niya ang nasabing hayop, mabilis na itong kumaripas ng takbo.

Panay din ang huni habang tumatakbo ….

Anyong nagtatawag ng mga kaalyado.

Ilang minuto lang at nakaipon ang puting daga ng isang malaking hukbo …

Patuloy na nadaragdagan ang kanilang bilang habang sila ay tumatakbo.

Ang pangyayaring ito, ay hindi nalingid sa mga reporter ng mga tv stations, radio at mga pahayagan.

Kaya nakita nang live sa  telibisyon ang paggalaw ng milyon-milyong mga daga.

“This is the first time that I saw a sea of rats. And I don’t understand what this phenomenon is all about.  Ang tangi naming magagawa ay maghintay at magbantay kung ano ang dahilan at nagkatipon ang mga daga sa nakahihindik na bilang,” sabi ng newscaster ng isang sikat na telibisyon.

Ang biglang paglitaw ng milyon-milyong mga daga ay hindi napaghandaan ng mga awtoridad.

Nagkagulo ang mga bumbero, pulis at sundalo na ang gagamiting armas ay hindi baril kundi flame thrower.

Kailangan nilang harapin ang milyon-milyong mga daga bago makapaghasik ng lagim sa kalakhang Maynila.

Tuwang-tuwa sa panonood sina Mr. Alegria.

Hindi na sa malaking planggana kundi sa wide screen ng isang forty inches na telibisyon sila nanonood.

“Pati mga pulis at sundalo ay nataranta. Paano  ang ginawa mo at nagawa mong kontrolin ang ganyan karaming daga, Aling Dolores?” masayang tanong ng lalaki sa mangkukulam.

“Isang daga lang ang kontrolado ko sa kanila, Mr. Alegria.

Pero sinusunod siya ng kanyang mga kasama para isagawa ang kanyang misyon,” sagot naman ng huli.

“Nag-aalaala ako, Aling Dolores. Baka oras na makita ng kaibigan ko ang mga dagang iyan ay atakehin na sa nerbiyos.

Hindi niya mararamdaman ang galit ko kung saa’y mga daga ang magpapatikim sa kanya,” sabi ni Mr. Alegria.

“Kung ako naman sa kanya, magpapakamatay na lang ako kaysa dahan-dahang mamatay habang pinagtutulungang ngatngatin ng mga daga,” tumatawang sabi ni Morgan.

Pero naudlot ang kanilang katuwaan nang mula sa daraanan ng mga dagang kontrolado ng kapangyarihan ni Aling Dolores ay humarang ang isa ring malaking hukbo ng mga daga na pinamumunuan ng isang kulay puting daga.

“Ang mga dagang iyon, kabilang pa rin ba sa mga daga na na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, Aling Dolores?” tanong ni Mr. Alegria sa mangkukulam. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply