Handshake

MARAMING indibiduwal ang hindi nabiyayaan ng kagandahang-asal o di kaya’y kulang sa kaalaman ukol sa angkop na paggalang sa kapwa. May mga ilan naman na sinasabing matalino at may pinag-aralan,…pero mangmang ika nga o walang etiketa (etiquette) sa larangan ng pagbati, pagsagot sa telepono at iba pang gaya nito.

Gaya na lamang sa pakikipagkamay (handshake).  Isa sa kagandahang asal na karaniwang nakaliligtaan ay ang ‘wastong pakikipagkamay’.  Ano nga ba ang isinisimbulo ng pakikipagkamay?  Kailan at paano ito dapat na gamitin?

Ang pakikipagkamay ay isang uri ng ritwal na sangkot ang dalawang taong mabilis na nag-aabutan ng kanilang magkasalungat na kamay, pataas at pababa ang galaw.  Ito ay karaniwang isinasagawa kapag may bagong kakilala, pagbati, pagpapaalalmanan, pagpapasalamat o kaya’y pagtugon sa isang kasunduan.  Sa larangan ng palakasan at iba pang kompetisyon, ang pakikipagkamay ay isinasagawa bilang tanda ng ‘sportmanship’ at pagpapahiwatig ng tiwala, patas at pantay na laban.

May kasabihan na ‘ First impression can last a lifetime’.  Kaya mahalaga ang pakikipagkamay sa unang pagkikita. Ayon sa isang expert, mababasa ang sinseridad sa pakikipagkilala sa pamamgitan ng pakikipagkamay.  Ang isang malamyang handshake ay palatandaan ng negatibong opinion.

Ang uri ng pakikipagkamay ay depende sa tradisyon at kultura.
Subali’t sa kabuuan ay nagkakaisa sa simbolong bumabalot sa pakikipagkamay:

Sa kabuuan, itinuturing na insulto ang pag-iwas o pagtanggi sa taong unang nag-abot ng kamay kung wala din lamang angkop na dahilan.

Maliban na lamang kung may sugat o kapansanan ang kanang kamay.

“Handshakes matter.  And a strong one can make a big difference,” ayon kay Kevin Eikenberry, isang expert na nag-aral pa ng Etiquettes of Handshaking.

Sikreto ng isang makahulugang pakikipagkamay

Madalas nating ginagawa ang pakikipagkamay sa mga taong matagal nating hindi nakita at mga bagong kakilala.  Pero hindi ito ganap na naipadarama ang sinseridad ng  pakikipagkamay.

Ang pakikipagkamay ay bahagi ng ‘first impression’ na ating nais iparating sa isang tao o vice-versa.

1.   Simulan ito sa eye contact sabayan ng isang matamis na ngiti. Hindi lamang pisikal na ‘gesture’ ang pakikipagkamay.  Ito’y pakikipag-ugnayan sa tao.  Pisikal na pagbati na nagpapahiwatig ng pagtanggap sa bagong kakilala.  “The best way to do that is with your face and your eyes.”

2.  ‘Go for the thumb’.  Gawing bukas ang palad at tiyakin asng pakikipagkamay at hindi ito ang ‘finger or palm shake.’  This means getting the joint of your thumb (the lower joint – the tissue between your thumb to your forefinger) nestled into the joint of their thumb. This allows you to truly have a full handshake,” ayon sa expert.

3.  Madiin subali’t hindi nakadudurog ng kamay.   Ang isang angkop na pakikipagkamay ay madiin taglay ang mensaheng nais iparating sa kakilala at hindi iyong pigang-piga  o mistulang nakikipag-wrestling. “It isn’t the precursor to a wrestling match, and it doesn’t feel like a dead fish. Do you wanted to be handed or greeted with a dead fish? I doubt it! Always make your grip firm, but make adjustments based on the firmness of the other person’s grip.”

4.  ‘Up and down, not back and forth.’  Ang isang maayos na pakikipagkamay ay pataas-pababa ang movement o galaw at hindi ang pabalik-balik na para bang naglalagare ka ng kahoy.  “Again, adjust the motion to what seems natural and comfortable to the other person.”
5.  ‘Adjust duration’.  May mga indibiduwal na gusto ang mahabang pakikipagkamay at maikli naman sa ilan.  Obserbahan ang kinakamayan mo at i-adjust ang haba ng handshake sa sitwasyon depende kung gaano mo kakilala ang tao at kung ano ang komportable para sa kaniya.

6. ‘Consider your left hand.’  May ilang kultura na itinuturing na hindi angkop na gamitin ang kaliwang kamay sa handshake.  May mga taong komportable na gamitin ang kaliwang kamay bilang suporta sa kanan o kaya’y sa braso ng kinakamayan.  Para sa kanila, ang ganitong handshake ay mas ‘personal’ o ‘warm body’ ang dating.  “When I am trying to convey those feelings I include my left hand as well. You might consider doing that too,” ayon sa expert.

7.  ‘Close with eye contact and a smile.’  Ayon sa expert, kung hindi masusustain ang pagngiti at eye contact sa panahon ng pakikipagkamay, tapusin na ito ng ganun.

Ipinaliwanag pa ng expert, napagtanto nito na ang kahalagahan o malalim na susi sa pakikipagkamay ay ang intensiyon.  Ipokus ang atensiyon sa kinakamayan at natural mong magagawa ang mga nabanggit sa itaas.  Magagawa mong natural na bahagi ng iyong ‘connection process’ ang pakikipagkamay.

“You will make eye contact. You will smile. You will connect. You naturally adjust your grip, etc. You will focus on the other person.”

Ipinaliwanag pa ng expert, bilang isang lider, napakahalagang matutunan ang kahalagahan ng angkop na talento sa pakikipagkamay.

“ The fact is though that having a great handshake is a life skill we should all cultivate. It matters to us in creating first impressions and in building relationships.” Pagtatapos pa ni Kevin Eikenberry.

Iba’t-ibang kultura ng pakikipagkamay

Sa magkakahiwalay na kultura sa daigdig, iba’t-iba ang interpretasyon nito sa kanilang paraan ng pagbati maliban sa pakikipagkamay:

1.  Sa mga sekretong lipunan, fraternities at sororities, kadalasang
gumagamit sila ng  ‘secret handshakes’ para ipakilala ang kanilang  sarili bilang ‘initiated brothers or sisters’ sa mga tagalabas na miyembro nito.

2.  Sa ibang kultura naman, dalawang kamay ang ginagamit sa pakikipagkamay pero sa nakararami, kanan ang ginagamit.

3.  Inaasahan naman sa Western culture na dapat ay madiin ang pakikipagkamay.  Itinuturing naman na ‘limp’ o ‘cold’ ang matamlay na pakikipagkamay.

3.  Sa ilang bahagi ng Oriental countries (gaya ng Turkey o ang Arabic-speaking Middle East),  ang ritwal ng pakikipagkamay ay hindi malaks o madiin gaya nang sa  Amerika at Europa.  Itinuturing na ‘kabastusan’ ang isang madiin at mahigpit na pakikipagkamay.

4.  Sa Arabic-speaking people,  ang pakikipagkamay ay sinasabayan ng pagbati ng ‘As-Salamu Alaykum’ (peace be upon you), isang matandang kaugalian.

5.  Sa Turkey naman,  sa labas ng pakikipagkalakalan (business),  ang pakikipagkamay ay hindi itiuturing na ‘standard greeting’ o karaniwang pagbati sa kalalkihan.  Sa  casual non-business situations, nakikipagkamay ang mga lalaki samantalang negatibo naman sa kababaihan.  Ang paghalik (beso-beso) ng dalawang beses sa pisngi ang mas karaniwang tradisyon.

6.  Sa ibang relihiyon gaya ng  Orthodox Judaism at  Islam,  Ang pagbabawal na amgkaroon ng physical contact sa pagitan ng mga miyembro ( with opposite sexes) ay kabilang ang pakikipagkamay (shaking hands).   Sa sektang ito, pinapayagan ang pakikipagkamay sa parehong kasarian. Sa opposite genders,  isang maikling pagyuko ang ibinibigay. Naghahandog naman ang Moroccans ng isang halik sa pisngi kasabay ang pakikipagkamay.

Sa ibang mga bansa din, kakaiba naman ang kanilang pagbati.  Sa halip na halik matapos ang pakikipagkamay, Also, in some countries, a variation exists where instead of kisses,  inilalagay ang palad sa tapat ng puso bilang tanda ng paggalang. Linda Bohol

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply