Panibagong yugto II

NASA panahon tayo ng paglilipat ng taon.

Ito ang yugto na nagpapaalala sa lahat na magbalik-tanaw sa nakaraang 365 araw at magtanong: Ano ba ang narating ko? Nagkaroon ba ng kabuluhan ang buhay ko ng nakaraaang 12 buwan? Nakalapit ba ako sa ninanais kong destinasyon ng aking buhay?

Kanya-kanyang tanong at kanya-kanyang sagot. Ang iba nga ay hindi iniintindi ang mga tanong na ito kahit ang kaibuturan ng kanilang pagkatao ay nanglilimos ng sagot.

May kanya-kanya din tayong dahilan sa ating pagresponde sa mga ito.

May nakausap akong isang kapwa diyarista na taga-Lungsod ng Dabaw.

‘Ika niya: “Bakit ba kailangan nating hintayin ang pagtatapos ng taon bago tayo kikilos upang imprubin ang buhay natin?”

Dagdag pa nga niya, kahit umano Disyembre a-trenta na at may gusto siyang baguhin sa sarili niya at sa buhay niya ay hindi na niya hinihintay ang bukas upang gawin ito.

May katuwiran siya, hindi ko maitatatwa. Pero ang paliwanag ko sa kanya ang aking opinyong marahil ay kailangan ng mga tao ang isang sikolohikal na magmamarka ng pagtatapos at pagsisimula.

Ito ang serbisyo ng Disyembre a-treinta y uno at a-uno ng Enero. Isang pagtatapos at isang pagsisimula.

Hindi naman ito kahinaan, sa tingin ko, ngunit nakatutulong ito sa iba upang maging ihanda ang kanilang sarili sa isang mahirap na gawaing baguhin ang isa o maraming aspeto ng kanilang pagkatao o buhay.

Bukod dito, kumbinyente ring tandaan kung kailan sinimulan ang pagbabagong ito.

Hindi siya kumbinsido. Aniya, maling aktitud ito kaya’t hindi nagkakaroon ng mas mabilis na pag-asenso ng buhay ng mga Pilipino.

Totoo din naman. Pero ganoon talaga.

Ang mahalaga ay may intensyong magbago ang marami sa atin at ilan dito ay may lakas ng karakter upang totohanin ang kanilang mga resolusyon sa pagsisimula ng taon.

Ito ang mensahe ng inyong abang lingkod sa mga mambabasa: Pagsikapan nating isakongkreto ang mga pag-asang dinadala natin sa ating puso sa bagong taon.

Huwag tayong bibitiw sa ating pangarap na mas mainam na buhay, at huwag hihinto sa pagsusubok na magagawa natin ang imposible kung tayo ay magsusumikap na gawin ito.

At huwag nating kakalimutan ang maging tulad ni Janus, isa sa maraming diyos ng mga Romano, na nabanggit natin sa unang yugto ng kolum na ito.

Sa mitolohiyang Romano, si Janus (o Ianus) ay ang diyos na  nagbabantay ng mga pintuan at ng simula at pagtatapos. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang karakter na may dalawang mukha na nakatingin sa magkabilang direksyon.

Samakatuwid ay nakikita niya ang nakalipas at ang hinaharap. Sa tradisyong ito ay si Janus o Ianus ang sumasalubong sa lahat sa paglilipat ng taon.

Kaya nga’t ang unang buwan ng taon ay Enero (Ianus) o sa wikang Ingles ay January (Janus).

Kung ito’y ating susundin, pihadong hindi tayo maliligaw sa darating na panibagong yugto ng paglalakbay sa buhay dahil may perspektibo na ay may direksyon pa ang ating bagong taon. Fort Nicolas

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply