Ang Papel ng US sa Rebolusyong 1896 at People Power 1986 (Unang Bahagi)

SA MAHABANG dipa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos ang pangonglonya ng Espana, mahalaga at kadalasa’y mapagpasya ang papel ng US.

Agosto 1896 nang sumiklab ang rebolusyon na pinamunuan ng Katipunan laban sa kolonyalistang Espanol.  Kahit kapos sa baril at gamit, lumawak ang
rebolusyon hanggang mabawi  ng mga rebolusyonaryo noong 1898 ang buong Pilipinas mula sa Espana maliban sa Manila na napapalibutan na rin ng 12,000 sundalong Pilipino.  Dito umiksena ang Amerika. Nagpakana ang US at Espana ng isang gawa-gawang gyera at binawalan ng US ang mga Pilipinong magpaputok, pumasok sa Maynila, pasukuin ang Espana at maranasan ang matamis na tagumpay ng pagkapanalo  sa gyera.

Bagama’t nagdeklara na ng kalayaan ang mga rebolusyonaryo noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, hindi ito kinilala ng Amerika at Espana at sa Treaty
of Paris, binigay ng Espana ang Pilipinas sa Amerika. Noong Enero 1, 1899, dineklara si Aguinaldo na unang presidente ng Republika ng Pilipinas pero hindi
ito kinilala ng Amerika at nagdeklara siya ng gyera laban sa Pilipinas.

Sumiklab ang gyera sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong Peb. 4, 1899 na kumitil sa buhay ng mahigit sa isang milyong Pilipino.  Kung tutuusin,
taliwas sa propagandang “benevolent assimilation” ng US, di hamak na mas marami pa ang namatay na Pilipino noong Phil-Am War kumpara sa Phil-Spanish War.

Dahil sa superyor na armas at organisasyon ng US, natalo ang mga Pilipino.  Nadakip si Aguinaldo,  pinasuko ang mga kasama at sumumpa sa awtoridad ng Amerika.  Dito nagsimula ang direkta at sa kalaunan ay di direktang pangongolonya ng US sa Pilipinas.  Dito nagsimula ang lantad at di lantad na panghihimasok ng US sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Dito nagsimula ang kalakaran na lahat ng naging presidente ng Pilipinas ay sa pahintulot at basbas ng Amerika. Dito nagsimula ang pagiging masunurin ng mga pangulo ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika.

Hindi naiiba si Ferdinand Edralin Marcos, aka Apo Ferdie, aka McCoy aka dikatador. Bagama’t matalino, madiskarte at may charisma, napasunod din siya ng Amerika.  Sa unang inagurasyon ni Marcos bilang presidente noong 1965, dumalo si Bise Presidente Hubert Humprey ng US, katangi-tanging pagkakataon na dumalo ang mataas na opisyal ng US sa inagurasyong ng presidente ng Pilipinas.

Masasabing sa mga panahong ito, mahigpit ang pangangailangan ng US sa suporta ng ibang bansa laluna sa Asya para sa gyera nito sa Vietnam.  Nangangamba ang US na mapasakamay ng mga komunista ang Vietnam tulad ng China at malagay sa peligro ang kanyang pang-ekonomiyang interes at paghahari-harian sa buong mundo. Ang dalawang pinaka-malaking base militar ng US  na nasa Pilipinas  ay nagsilbing lunsaran ng gyera ng US. Sa pananaw ng Amerika, dapat lang na panatiliin at pahigpitin ang kontrol sa gobyerno ng Pilipinas.-LIza Maza

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply