GANTI (Ika-62 labas)

MAGING si Aling Dolores ay natigilan sa pagsulpot ng isang rekwang daga na pinangungunahan ng isang kulay puti at humarang sa daraanan ng mga daga na kontrolado ng kanyang kapangyarihan.

“H-Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga iyan at kung kaninong kapangyarihan ang komokontrol sa kanila,” sagot ng mangkukulam kay Mr. Alegria.

“Kung gayun, saan galing ang mga iyan?” tanong ni Morgan.

Hindi kaagad naisip ni Aling Dolores ang isasagot ….

Nakita nilang pumunta sa gitna ang kulay puti at itim na daga sa unahan at nag-usap …

Anyong nag-aaway …

Hanggang sa mabangis silang naglaban.

Kitang-kita nila nang mapipilan ng puting daga ang kulay itim. Napatay …

Kasunod nito, malakas na humuni ang dagang kulay puti na tinugon naman ng milyon-milyong daga.

Maya-maya lang at nagsanib sila ng puwersa …

Biglang pumihit patungo sa hindi nila matukoy na direksiyon ….

“Saan sila patungo, Aling Dolores?” tanong ni Mr. Alegria.

“H-Hindi na sila kontrolado ng aking kapangyarihan at hindi ko alam kung saan sila pupunta,” sagot naman ng mangkukulam.

Nakita nila sa telibisyon kung saan patungo ang milyon-milyong mga daga nang pumasok ito sa gate ng subdibisyon na kinaroroonan ng kanilang bahay.

“K-Kung hindi ako nagkakamali, sa bahay na ito sila patungo. Tayo ang sasalakayin, Mr. Alegria,” gimbal na sabi ni Aling Dolores sa lalaki.

Taranta ang huli sa nalaman.

“ISARA ANG LAHAT NG PINTUAN AT MGA BINTANA! TIYAKING WALANG MADARAANAN ANG MGA DAGA PAPASOK DITO!” pasigaw na utos ni Mr. Alegria.

Taranta ang mga tauhan sa pagtalima.

Kitang-kita sa wide screen ng kanilang telibisyon nang akyatin ng milyon-milyong mga daga ang mataas na pader ng mansiyon ng lalaki.

Saglit lang at nabalot ng makapal na daga ang kabuuan ng mansiyon sa paghahanap nila ng butas na madaraanan.

Nang wala silang mapasukan, gumawa sila ng sariling daan sa pamamagitan ng matatalim nilang mga ngipin.

Gimbal ang mga kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari …

May ilang tumawag ng mga pulis …

May mga pulis na armado ng flame thrower bukod pa ang mga firetrucks ang dumating.

Pero hindi sila makapagsagawa ng kaukulang aksiyon.

Natatakot silang pagbalingan ng galit ng mga daga.

“Sa dami nila, wala tayong magagawa,” sabi ng police officer.

Nagkakagulo na ang mga tao sa loob ng mansiyon ni Mr. Alegria.

Dahil sa kapal ng daga na bumalot sa kanyang mansiyon, nagdilim
na ang buong paligid.

Natatakot siyang anumang oras ay makalikha ng daraanan ang mga daga sa hindi solidong bato na bahagi ng mansiyon.

May parteng yari sa kahoy at ito ang pinag-iitingang butasin ng mga daga.

“Gumawa ka ng paraan para makontrol sila, Aling Dolores. Kung hindi, pare-pareho tayong mamatay dito,” utos ni Mr. Alegria sa mangkukulam.

Hindi naman malaman ni Aling Dolores ang gagawin.

Nagpapanik na ang matandang babae at hindi magawang mag-concentrate.

Tarantang tumawag na si Mr. Alegria sa mga pulis …

Humihingi ng tulong.

Sinusuhulan pa nga niya ang mga alagad ng batas.

“PATAYIN NINYO ANG MGA DAGA AT ITABOY PALAYO RITO! HANDA AKONG MAGBAYAD SA INYO KAHIT MAGKAANO BASTA’T MAWALA SILA RITO SA MANSIYON KO!” tawag ni Mr. Alegria sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya.

Hindi naman malaman ng mga awtoridad ang gagawin.

Kung bobombahin nila ng lason ang mga daga sa pamamagitan ng chopper, delikadong marami ang madamay. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply