GANTI (Ika-64 labas)

“LINTIK lamang ang walang ganti. Kung naunahan nila tayo, babawi tayo ngayon,” sabi ng huli. “Kahit tinulungan nila tayo na makaligtas sa mga daga, hindi pa tapos ang laban. Buhay ng anak ko ang kanilang inutang kaya dapat din siyang mamatay,” gigil na sabi ni Mr. Alegria.

Noon din ay inutusan ni Mr. Alegria ang mga tauhan na maghanda.

Sasalakayin nila ang lugar na kinaroroonan nina Bogart at Helen para iligpit sila.

Mabilis na paglalakbay ang gusto niyang mangyari.

Dalawang chopper ang kanilang sinakyan sa paglusob sa kinaroroonan nina Helen.

Samantala,  paniwalang-paniwala si Bogart na tutupad sa usapan sina Aling Dolores at Mr. Alegria.

Kausap niya sa pamamagitan ng cellphone si Mr. Lagdameo at ipinaalam sa matandang kaalyado ang naging usapan nila.

Hindi kumbinsido ang huli.

“Knowing my friend, mahirap siyang paniwalaan. Mataas ang kanyang pride at hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Ugaling traydor pa. Kunwari ay nagpapakita nang pagsuko pero once na makarekober ay parang ahas na biglang manunuklaw. Hindi ako naniniwalang tapos na ang laban ninyong dalawa. Just be ready!” payo ng matandang lalaki.

“May tiwala na ako sa inyo kaya naniniwala ako sa sinasabi mo, Mr. Lagdameo,” sagot ni Bogart.

Habang abala sa pag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng cellphone, nasa labas si Helen at nagdidilig ng mga tanim na herbal plants ng namayapang lola ng isang kotse ang nakitang tumigil sa tapat ng kanilang bahay.

Natigilan ang dalagita nang makarinig ng malakas na ugong mula sa himpapawid.

nang siya ay tumingala, nakita niya ang dalawang chopper na umaaligid sa ibabaw ng bubungan ng kanilang bahay.

Pamilyar sa kanya ang isa …

Ito ang pinagsakyan sa kanya ng dukutin siya nina Morgan at dalhin sa bahay ni Mr. Alegria.

Hangos siyang pumasok sa loob ng bahay para ipaalam kay Bogart ang nasaksihan.

Naudlot ang pakikipag-usap ni Bogart kay Mr. Lagdameo nang humahangos na biglang pumasok si Helen.

“K-Kuya, may kalaban!” mailap ang mga matang sabi ng dalagita.

“S-Sino’ng kalaban?” kunot-noong tanong naman ni Bogart.

“Grupo ni Mr. Alegria!”

Ang pag-uusap ng dalawa ay dinig na dinig ni Mr. Lagdameo sa kabilang
linya.

Pilit niya itong kinumpirma kay Bogart pero hindi na niya nakausap.

Naisip niya, nasa panganib ang dalawa …

Hangos na muli siyang dumayal …

Hihingi siya ng tulong para kina Bogart at Helen.

Samantala, magkasunod na lumabas ng bahay ang dalawa.

Sa patag na lugar sa di kalayuan, nakita nilang bumaba ang dalawang chopper.

Mula sa mga ito ay bumaba sina Mr. Alegria at Aling Dolores.

Kasunod nila ang ilang armadong mga tauhan.

Nagkatinginan sina Bogart at Helen …

Hindi na nila naisip na magtago …

Haharapin na nila ang mga kalaban.

“Hindi nila tayo titigilan kaya useless na magtago pa tayo, Helen,” sabi ni Bogart.

“Matagal ko na ring hinihintay ang pagkakataong ito. Para kay Lola Agueda ang labang ito, kuya” sagot ng dalagita.

“Ang lahat mong natutunan about sorcery… this is the time para magamit
ang lahat ng iyon against evils!” dagdag pa ni Bogart.

“Nakahanda na ako, kuya,” matatag namang tugon ni Helen.

Ilang saglit pa at nakaharap na nila sina Mr. Alegria at Aling Dolores.

Anyong kumpiyansang-kumpiyansa na kayang-kaya nila sina Bogart at Helen.

“This is going to be a bad day for both of you,” nakangising sabi ng lalaki.

“May be yes … may be no,” nakangiti ring tugon ni Bogart. “Dahil kapag hindi ninyo kami napatay, siguradong kayo ang matotodas.”

Marahang nilinga ni Mr. Alegria ang mga tauhan tapos ay si Aling Dolores naman ang tiningnan.

Nag-usap ang kanilang mga mata.

Naghawak kamay naman sina Bogart at Helen. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply