Premenstrual Syndrome (PMS)

ANG premenstrual symptoms ay natural na parte ng menstrual cycle na halos nararanasan ng 85% ng kababaihan.

Madalas kapag hindi nagre-react ang katawan ng isang babae sa kanyang monthly hormonal changes, sigurado na makararanas sila ng premenstrual symptoms.

Ang PMS symptoms ay nararanasan ng kababaihan bago ang kanilang buwanang dalaw. May ilang hinihimatay at may ilang nakararanas lang ng pananakit ng puson.

Minsan, ang PMS ay dulot din ng emotional o physical stress.

Ilan sa sinasabing sintomas ng PMS ay ang sumusunod:

Physical symptoms

* Pamamaga at pananakit ng dibdib

* Pagtaba

* Pagbabago sa bowel habits

* Pagkakaroon ng pimples

* May discharge kapag pinipisil ang nipple

* Food cravings, lalo na ng matatamis o maaalat na pagkain

* Pagbabago ng oras ng pagtulog

* Pagkaramdam ng kapaguran at kakulangan ng enerhiya

* Pagbaba ng sexual desire

* Pananakit ng ulo o pagkakaroon ng migraine, pananakit ng mga kasu-kasuan at balakang

Behavioral symptoms:

* Mainitin ang ulo

* Iritable at kawalan ng ganang makihalubilo sa pamilya at mga kaibigan

Emotional and cognitive symptoms:

* Depresyon, pagkalungkot at kawalan ng pag-asa

* Anxiety

* Mood swings

* Kawalan ng kakayahan na magkonsentra sa mga ginagawa o sa trabaho.

Minsan, ang premenstrual symptoms ay nararanasan ng babae sa pagitan ng kanyang pag-o-vulate at umpisa ng kanyang buwanang dalaw o maaaring matapos ang regla.

Severe symptoms

Kung ang isang babae ay nakararanas ng severe premenstrual mood swings, depression at labis na pagkairita , ito ay tinatawag na premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

Ito ay nawawala sa loob ng tatlong araw habang tuloy-tuloy ang regla ng babae.

Ayon sa kababaihang may PMDD, sila ay nakararanas ng negative behavior tulad ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kontrol sa buhay at paghina at ang pinakamalala ay ang pagkaramdam na nakararanas sila ng mental illness.

Ang mas malalang pagkaranas ng PMDD ay tinatawag na menstrual magnification. Madalas naman ang babaeng nakararanas nito ay may:

* Mental health problems, tulad ng depression, anxiety disorders, bipolar disorder, schizophrenia, at eating disorders.

* Endometriosis.

* Migraine headaches.

* Seizure disorders.

* Irritable bowel syndrome (IBS).

* Asthma.

* Chronic fatigue syndrome.

* Allergies

* Anemia

* Thyroid disease

Kaya para sa mga babaeng nakararanas ng mga nabanggit sa itaas, importante na agad itong ipagbigay-alam sa espesyalista para agad na magamot o maagapan.

Ang pinakamahusay na paraan ng pag-alam kung anong sintomas ng PMS ang nararanasan ng isang babae, makatutulong ang pagrekord ng inyong buwanang dalaw, muila sa umpisa hanggang sa huling araw ng regla.

Maaari ring malaman ang inyong ovulation day sa pamamagitan ng pagmomonitor sa inyong cervical mucus, basal body temperature (BBT) at luteinizing hormone (LH) changes sa pamamagitan ng ovulation test.

Sinasabing ang pag-o-ovulate ng babae ay nangyayari sa ika-14 araw ng susunod na menstrual period o sa ika-15 ng 28-day cycle, pero madalas ay nagbabago rin ito buwan-buwan. Gwenn Salamida

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply