Row 4

KAYA naman pala lumabas na gunggong… hindi isinalang ang katawan sa gawa—puro ngawa lang—para manatiling matino ang isipan… use it or lose it, sabi nga.

Batugan na ang katawan, batugan pati isip—gunggong na, inutil pa… walang masisipat na maganda sa katawan, mas karima-rimarim sa sukat pati isipan.

Nilinaw sa British Journal of Sports Medicine matapos ang pananaliksik sa 20,000 tao na kahit 20 minuto lang sanlinggo ang ilaan sa pagpag ng katawan, makakaiwas na sa pinsala ng isipan… noon pang 2008 ito natuklasan, pwe-he-he-he!

Hindi na kataka-taka na ang mga hinangaang sina O-sensei Morihei Ueshiba, Miyamoto Musashi, George Washington Carver, Luther Burbank at Rudolph Steiner pawang nahutok, nahubog ang katawan sa halos walang humpay na gawain sa araw-araw… kaya marahil malalim na, malawak pa ang saklaw ng kanilang inilahad na kaisipan… namuhay sila sa mga nakaraang siglo, pero nakaigpaw at angkop pa rin sa kasalukuyan pati sa hinaharap ang kanilang mga diskarte sa pamumuhay… so colossal body-mind stamina and stick-to-itiveness.

Lumitaw sa pananaliksik: the more, the merrier.

Mas maraming larangan ng gawain ang lalapatan ng katawan, higit na magiging masigla’t matipuno ang isipan. Use it or lose it… hindi na ginagamit ang utak, hindi pa nakasalang sa anumang gawa ang katawang batugan, ano ang kahihinatnan kundi kagunggungan?

Ipinagdiinan nga ng mga nagsaliksik: “any form of daily physical activity was associated with a lower risk of distress, when other influential factors, such as age, gender, and the presence of a long term condition, were taken into account.”

Pinakamatindi nga ang bisa ng gawaing pampalakasan… sportive activity can cut down risk of distress by 33%.

Steady beer buddy wanted to see me do cartwheels on the seashore… I could have obliged with a yoga head stand or reverse pose but did not… our feet turned into chariots of fire… swollen from hours and hours of trudging through trails on the island… so much sole searching done.

Tougher than cartwheels was a dare to clock 15 minutes on a climb of a 60-degree angled kilometer uphill… did that barefooted with a few huffing and puffing in about 10 minutes, mwa-ha-ha-haw!

“Physical activity curbs the risks of a range of serious diseases, such as heart disease and certain cancers.

“And it improves several biological risk factors, such as glucose intolerance and inflammation, which have … been linked to depression and dementia.”

Warat pala talaga ang katinuan kapag hindi masinop na subsob sa gawa ang katawan…

Kaya pala 100 iglap na igkas-tarak ng patalim ang kailangan araw-araw para maunawaan lang ang katuturan ng mga tagubilin ni Miyamoto Musashi…

Kaya yata walang patumanggang pagsisinop sa samut-saring halaman ang tinupad sa araw-araw nina Luther Burbank, Rudolph Steiner at George Washington Carver…

Kaya pala araw-araw ang pakikipag-ulayaw sa araw ni O-sensei Morihei Ueshiba.

Nahutok na sa pagpanday ng aserong katawan, nahatak pa upang makaigpaw sa anumang panahon ang kanilang kaisipan. -Dong de los Reyes

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply