Usapang pangkapayapaan

MULING binuksan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa Malaysia at  ang usapan sa National Democratic Front (NDF) sa Norway kamakalian.

Hindi matatawaran ang halaga ng makasaysayang  pagbabalik sa mesa ng negosasyon ng dalawang grupong kumakatawan sa rebolusyonaryong kilusan sa ating bayan.  Ang pakikibaka ng MNLF para sa sariling pagpapasya ng mga kapatid nating Moro at ng NDF para sa tunay na demokrasya at pambansang kalayaan ay nagpapatuloy na adhikain ng mga mamayan mula nang sakupin tayo ng mga Espanol, Hapon at Amerikano.

Ang usapang pangkapayapaan ay usaping hindi ekslusibong usapin ng rehimen ni Aquino at ng mga naturang armadong  rebolusyonaryong kilusan.  Para sa mga ordinaryong mamayan, mahalaga at makabuluhan ang usaping kapayapaan.

Ang usapan sa pagitan ng PH at NDF ay inaasahang magtalakay sa mga usaping pang-ekonomiya at panlipunan para mabuo ang isang kasunduan hinggil sa pang-ekomiya at panlipunang reporma tungo sa pagresolba ng armadong sigalot.

Ang usaping ito ay natural na sasaklaw sa pang-araw na buhay ng bawa’t isang Pilipino at makabuluhan sa pagresolba ng malalim na problema  ng kahirapan at inhustisya sa  bansa.

Dapat kilalanin na hindi kailanman magkakaroon ng matagalang kapayapaan kung di mareresolba ang mga kadahilanan ng armadong paglaban – kahirapan, kagutuman, kawalan ng batayang serbisyo at kawalan ng hustisya. Sa usapin ng mga reporma, dapat malinaw kung para saan at para kanino ang mga repormang ito? Para ba sa iilang mayayaman at dayuhan o para sa nakararaming mahihirap at sa bayan?

Paano ba pauunlarin ang ating agrikultura para tanggalin ang monopolyo sa lupa ng iilang malalaking may-ari nito at para palakihin ang kita ng mga magsasaka at paunlarin ang buhay sa kanayunan?  Paano ba pauunlarin ang ating mga industriya para tanggalin ang monopolyo ng mga dayuhan, pataasin ang sahod ng mga mangagawa, maibigay ang kanilang mga benepisyo at kilalanin ang kanilang mga karapatan? Paano ba magighing libre o abot-kamay sa mga mahihirap ang serbisyo para sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong panlipunan?

Paano ba itatayo ang isang makabayang ekonomiya para sa kapakinabangan ng mga Pilipino at di ng dayuhan?

Ang anumang panawagan para sa kapayapaan na di nakaugnay sa mga usaping ito ay hungkag at walang kabuluhan.  Ang paglalako ng kapayapaan para lang tumahimik ang mamamayang lumalaban sa kahirapan at kawalan ng hustisya ay isang pagkukunwari para hadlangan ang tunay at makabuluhang pagbabago sa ating bayan.-Liza Maza

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply