Ang Papel ng US sa Rebolusyong 1896 at People Power 1986 (2)

SINUPORTAHAN ng US ang dalampu’t-isang taong rehimen ni Marcos.
Pinayagan niya ang pagpataw ng Batas Militar at patuloy na binigyan si Marcos ng ayuda na lalu pang nagpalakas ng loob sa diktador na walang habas na yurakan at labagin ang karapatang pantao ng mamamayan.

Noong 1975, inaprubahan ng Export-Import Bank ng Washington ang mahigit  $600 milyon na pautang sa Pilipinas at garantiya para gawin ng Westinghouse ang Bataan Nuclear Power Plant.  Sinasabing ito na raw ang pinakamalaking pakete ng pautang na binigay ng naturang banko noong mga panahong iyon. Ang presidente ng banko noon ay si William Casey na naging direktor ng CIA sa ilalim ni Presidente  Reagan at masugid na taga-suporta ni Marcos sa US.

Lumobo ng hanggang $2.3 bilyon ang halaga ng plantang nukleyar dahil sa
diumanoy mahigit na  $80 milyon na kinurakot ni Marcos at ng kroning si Disini.

Nalubog sa utang ang Pilipinas at hanggang 2007, binabayaran pa ng mga Pilipino ang malaking utang at interes nito.

Masasabing ito na siguro ang pinaka-ninuno ng mga grandiyosong
Public-Private Partnership o PPP na siya namang centerpiece economic program ni Pangulong Noynoy Aquino ngayon.

Ang paglustay sa kaban ng bayan, malubhang paglabag sa karapatang
pantao at represyon at paglugmok sa ekonomiya ng bansa na lalu pang nagpahirap sa buhay ng taumbayan ang dahilan kung bakit dumami at lumawak ang kilusan ng mamamayan at pwersang kontra-Marcos na nagluwal sa People Power noong 1986.

Matapos ang asasinasyon ni Ninoy Aquino, halos araw-araw ang mga
kilos-protesta laban kay Marcos. Sa simula ay kinampihan pa rin ng US si Marcos.

Para palamigin ang umiinit na sitwasyon, pinilit ng US si Marcos na gumawa ng mga reporma hinggil sa usapin ng human rights at sa malalang kroniyismo hindi pa para lubos na wakasan ito kundi para maging katanggap-tanggap pa rin sa mamamayan ng Amerika ang patakarang suportahan si Marcos, isang masugid nilang alyado.

Pero ang US State Department ay kritikal na kay Marcos at
nagmumungkahi na ng pagdistansya at pagtanggal ng suporta sa diktador.
Samantalang patuloy ang suporta kay Marcos, sinuportahan din ng US ang mga Aquino at mga politikong laban kay Marcos.

Ayon sa librong “Waltzing With A Dictator, the Marcoses and the
Making of American Policy” na sinulat ni Raymond Bonner, isang Amerikanong investigative reporter na nananaliksik sa mga patakarang panlabas ng US,  bago at habang nagaganap ang People Power na nagsimula noong Peb.22, kinausap ng  iba’t-ibang emisaryo ng US si Marcos at ang paksyon ni Aquino.

Binanggit rin ni Bonner ang suporta ng US sa mga pwersa at
institusyon na naging malaki ang papel sa People Power tulad ng Reform the Armed Forces of the Philippines Movement (RAM) nila Honasan na diumano’y tinulungang  organisahin at pinondohan ng CIA, ganundin ang Radio Veritas na pinondohan din ng US.

Sa kabila ng panghihimasok ng US, naging mapagpasya ang pagkilos ng
milyong mamayan para patalsikin ang diktador at walang nagawa ang US kundi  iligtas ang masugid nilang tagasunod at dalhin ito sa Hawaii. Nagpapatunay ito  na mas mahalaga sa US ang pagliligtas kay Marcos kaysa pagtataguyod sa katarungan para sa mamamayan.

Hindi na rin naging problema na ilipat ang suporta kay Cory Aquino.
Ayon din kay Bonner, nakuha ni Habib, emisaryo ng Washington, ang garantiya na  pananatilihin ni Aquino ang Base Militar ng US.  Tiniyak din ni Aquino na  babayaran ang lahat ng utang, magin ang maanomalyang utang kaugnay ng Bataan Nuclear Power Plant at ng iba pang utang na pinakinabangan ng  mga Marcos cronies at susundin ang imposisyon ng International Monetary Fund at World Bank  sa bansa.-Liza Maza

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply