Pagtitiyak ng Mister Donut na ligtas ang mga produkto nito

MAHIGPIT na pinaiiral ng Mister Donut ang mga alituntunin sa paghahanda at paggawa ng mga  binibentang pagkaing produkto upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko.

Ilan sa mga alituntunin na pinapairal ng Mister Donut ay: Ang tamang paghuhugas ng kamay bago bumalik sa trabaho; bawal humawak ng pagkain ang mga may sakit; tamang uniporme tulad ng face mask/mouth guard at apron; at ang pagbibigay-alam sa manager on duty kung may hindi sumusunod sa mga naturang patakaran.

Maliban dito, ang pagtapon ng hindi nabiling doughnut ay ginagawa rin makalipas ang nakatakdang oras ng pamimili sa mga establisimyento. Ito ay kinukuha muli ng delivery truck upang maitapon nang maayos at naayon sa alituntunin ng gobyerno. Hinihiwalay din ang mga lumang pagkain sa bagong hatid na mga produkto upang masiguro ang kaligtasan ng mga parokyanong mamimili.

“Ang Mister Donut ay masusing tumatalima sa lahat ng lokal at pandaigdigang panuntunan na may kaugnayan sa food safety and sanitation. Ang publiko ay nakasisigurong lahat ng kinakaing doughnuts ay sariwa at ligtas kainin,” ayon sa isang opisyal ng Mister Donut.

PERSONAL HYGIENE

Kontaminasyon mula sa tao!
– Natural ang Staphylococcus bacteria sa tao (Eg. buhok, balat, ilong, kamay).
– Ang body odor ng tao ay isang palatandaan kung laganap ang mikrobyo.
– Ang isang buhok ng tao ay merong 50,000 mikrobyo!
– Hindi namamatay sa pagluluto ng pagkain ang Staphylococcus toxins! Kailangang itapon na ang mga produktong kontaminado.
• Diarrhea at pagkalat ng kontaminasyon
– Malaking panganib ang mga taong may diarrhea sa pagkalat ng sakit (Eg. Hepa-A, E-Coli at iba pang nakamamatay na sakit).
– Hindi sapat ang paghugas gamit ang sabon sa kamay. Pagkatapos maghugas, kailangang maglagay ng alcohol o sanitizer sa kamay upang   mamatay ang mikrobyo.
• Maaring magkalat ng sakit ang tao
– Pag-ubo at pag-hatsing (walang face mask)
– Paghulog ng buhok sa pagkain (walang hair net)
– Paghawak sa maruming gamit (walang hand wash).

Pag-iwas  sa kontaminasyon mula sa tao
• Maligo araw-araw. Ang “body odor” (BO) ay sintomas ng laganap na mikrobyo sa katawan.
• Sumunod sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay.
– Wash, Rinse & Sanitize
– Maghugas bago bumalik sa lugar ng trabaho (at kada 4 na oras).
• Magsuot ng tamang uniporme.
– Hairnet
– Face mask/Mouth Guard
– Apron
• Ang empleyadong may diarrhea o sugat sa kamay ay hindi dapat mag-duty sa food preparation area.
• Ipagbigay alam sa management ang mga taong hindi sumusunod sa alituntunin ng kompanya at GMP.

Ang Tamang Paghugas ng Kamay
• Basain ang kamay gamit ang umaagos na tubig.
• Gumamit ng sabon at kuskusin ang kamay ng 20 segundo.
• Gumamit ng brush para linisin ang kuko.
• Hugasan ang kamay ng umaagos na tubig.
• Patuyuin ang kamay gamit ang paper towel  (or hand dryer at 320 – 600C.)
• Gumamit ng sanitizer para patayin ang mikrobiyo.

NOTE: Ang paghuhugas gamit ang tubig at sabon ay hindi sapat. Kailangang gumamit ng alcohol o sanitizer pagkatapos maghugas upang mamatay ang mikrobiyo.

Ang Tamang Uniporme

Ang lahat ng taong papasok sa food preparation area ay dapat sumunod sa personal hygiene kasama ang pagsuot ng tamang uniporme:

Hair Net/restraint – upang maiwasan ang paghulog ng buhok sa pagkain.
Apron – upang maiwasan ang kontaminasyon mula sa personal na kasuotan.
Rubber shoes/boots – upang maiwasan ang aksidenteng pagkadulas.

Ang tamang pagsuot ng hairnet
• Siguruhing nakapasok ang mga tenga sa hairnet.
• Dapat ay walang nakalabas na buhok.
• Siguruhing walang punit o walang sira ang hairnet.

Ibang GMP Guidelines  sa Personal Hygiene
–  Bawal ang pagsusuot ng mga alahas (singsing, earring at ibang palamuting alahas) habang nasa food preparation area.
–  Bawal ang pagsuot ng artificial eyelash, synthetic nail/kuko at ibang palamuti na maaaring mahulog sa pagkain.
–  Bawal ang pagsuklay ng buhok sa loob ng food preparation area.

GMP Guidelines – May Sakit na Empleyado
–  Ang lahat ng empleyadong maysakit ay dapat na i-report sa supervisor.
–  Ipaalam sa supervisor ang ibang pang kondisyon na maaaring maka-apekto sa kalidad ng produkto.

Basic Food Safety Rules
• Off-the-floor
• First In, First Out (FIFO)
• First to Expire, First Out (FXFO)
• Clean as you go (CLAYGO)

Food Safety Principles

We should know and practice the Basic Food Safety Rules to avoid CROSS-CONTAMINATION which may lead to FOOD POISONING.

Cross-contamination occurs when germs from one food item are passed to another food item, typically raw food to ready to eat food.

Food poisoning. It is the effect of eating or taking in foods that are infected with harmful chemicals, bacteria, or foreign object.

Remember! It is our duty to protect our customers from unsafe food!

Throw Away Procedures

TA DONUTS HANDLING & TA RETURN PROCEDURE

RESPONSIBLE:
Shop Managers / Franchisee
Wow Team Members
PROCEDURE 1:
Products Included – Regular Shell & Ring Donuts, Chocolate Cake Donuts, Fancy Twist and Swirls
– Separate Throw Away (TA) donuts from finished/newly delivered donuts.
– TA donuts for return must be cut into half, but should form a whole donut to count as 1.  Use only knife to cut donuts into half, to prevent from deforming the shape of the donuts.
– Returned donuts will not be credited if guidelines are not followed
– Minimum size of returned donuts should be ¾ of original size
PROCEDURE 2: BELGIAN BITES AND SMIDGETS
– Separate TA donuts from finished/newly delivered donuts.
– Place the TA donuts for return in a clear plastic bag and seal.
– Smidgets and Belgian Bites donuts should NOT be cut into half, otherwise return is not acceptable.
PREPARATION OF TA DONUTS FOR RETURN (Before pick-up of trucker)
– Place newsprint on the donut crates (Obtain clean leftover newsprint from top crates used during previous delivery)
– Line the donuts properly for easy counting and counter checking.
– LABEL the crates being used to return the TA donuts with “Throw-away (MD Shop Name)” or “TA Donut (MD Shop Name)” with corresponding shop name.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply