Sign language

ANG sign language ay isang uri ng komunikasyon sa mga taong may kapansanan (pipi at bingi) subali’t sila ay bawal na tawagin sa kani-kanilang kapansanan kundi ‘People With Disability’ (PWD) alinsunod sa Magna Carta for Disabled Persons.

Ito ay uri ng lenguahe na sa halip na gumamit ng tunog, gumagamit ito ng sign patterns sa pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng body movements o galaw ng katawan o kaya’y pinaghalong galaw ng mga kamay, braso at  facial expressions upang maipahayag ang nilalaman o nais iparating ng nagsasalita sa kaniyang kausap.

“Wherever communities of deaf people exist, sign languages develop. Their complex spatial grammars are markedly different from the grammars of spoken languages. Hundreds of sign languages are in use around the world and are at the cores of local deaf cultures. Some sign languages have obtained some form of legal recognition, while others have no status at all,” ayon sa isang pag-aaral.

Nagsimula ang unang written records ng signed language noong ikalimang siglo base sa naging pahayag ni Socrates na “If we hadn’t a voice or a tongue, and wanted to express things to one another, wouldn’t we try to make signs by moving our hands, head, and the rest of our body, just as dumb people do at present?”

Kahalagahan ng sign language:

Ang beteranong mamamahayag na si Irwin Antonio Corpuz ng pahayagang Abante/Abante Tonite ay kasalukuyang nag-aaral ng isang special course, ang “sign language” dahil sa paniniwala na mahalaga ito sa propesyon bilang isang lehitimong journalist.

“Dahil sa propesyon natin, kapag nag-iinterbyu ng bingi…nakadududa minsan ang ginagawang  interpretasyon ng interpreters ng PWDs.

“Dapat pahalagahan ang kakayahan ng PWDs sa mga aktibidad ng bansa….may magagawa din sila sa pagsusulong ng ekonomiya ng bansa. Para ganap na maunawaan partikular ang mga sentimiyento ng PWDs dapat na may kakayahan tayo na sabayan sila sa pakikinig ng kanilang mga saloobin partikular kung galit na pala, o may kinikimkim na sama na loob kung kaninuman.

Philippine Registry of Interpreters for the Deaf

Ito ang ahensiya na katulad sa Professional Regulation Commission (PRC) na nakatalaga sa pagkakaloob ng lisensiya sa mga kwalipikadong guro para makapagturo ng pormal sa isang sign language school.

Ayon kay Corpuz, dapat na makumpleto ng isang sign language student ang isa at kalahating taon ng pag-aaral sa short course na ito at makapasa sa mga pagsusulit sa bawat level bago tuluyang pagkalooban ng certification na makapagturo.

Ang tatlong buwan ay katumbas ng isang semester o level.  Nagsisimula ito sa basic sign language.  Ani Corpuz, pagkatapos na maipasa ang test sa basic, magkakaroon ng evaluation na pangangasiwaan ng ibang sign language trainors.  Para sa basic level, dito angsisimula ang pag-aaral sa ‘sign alphabet at basic communication.’

Kapag pumasa sa basic level ay saka pa lamang maka-e-enrol sa susunod na level, ang intermediate. Dito nakapaloob ang “story telling at musical interpretation.”  Kapag naipasa din ang evaluation, kwalipikado naman ang trainee para sa susunod na level, ang Level 1.

Sa Level 1, dito ay ang pag-aaral ng mas malalim na story telling at habang nagle-lecture ay nasusundan na ang pagsesenyas.  Kapag naging matagumpay sa level na ito, kwalipikado naman sa Level 2 kung saan naka-concentrate sa mas malalim ukol sa religion at court terminologies.

Ayon pa kay Corpuz, hindi madali ang kaniyang pinagdaraanan gaya ng iba niyang classmates mula sa Sped teachers, abogado, church preachers, magulang at iba pang mga indibiduwal na interesado na matuto ng sign language upang maging madali ang pag-unawa sa PWDs.

Aniya, masuwerte nang maituturing kung makasasampa ng Level 3 at sa Level 4 ang mismong On the Job Training sa ibang mga paaralan, kumpanya at iba pang mga establisimyento.

Sa aking personal na panayam kay Corpuz, tiyak na babalik sa basic o hindi makaaakyat sa Intermidiate level kung babagsak sa basic level.  “Dapat talagang ipasa ito o kung nasaan ka mang level.  Hindi ka bibigyan ng lisensiya kung sapilitan o hindi mo sineryoso ang pag-aaral.”

Paano maging kwalipikado sa pag-eenrol sa sign language course?

Bilang sign language trainee, sabi ni Corpuz, dapat nagtapos ng high school o undergraduate sa college, o professional na interesadong matuto ng sign language. Taglay din dapat ng isang guro ang puso at tiyaga, maging ng malawak na pang-unawa sa PWDs.

Mensahe sa mga magulang na may anak na PWDs:

Ipinapapyo ni Irwin Corpuz sa mga magulang na may anak na PWDs na hindi dapat ikahiya kung may anak na bingi…dapat alalalayan pa nga.  Kung may kakayahan din lang na  pag-aralin ang anak sa isang special school, huwag na itong  panghinayangan dahil bawat bata ay may angking talento.  Malay mo siya ang maging gabay ninyong mga magulang sa hinaharap.  May kaniya-kaniya silang kakayahan na maaaring hindi kayang gawin ng isang normal na batang kumpleto ang pisikal na pagkatao.  I-enrol sila.

Para naman sa mga guro na may ganitong estudyante sa klase, palawakin pa ang inyong pang-unawa sa  PWDs.  Sikapin na pag-aralan din ang mga bagay na kayo’y magkakaintindihan.

Sa mga normal na bata naman, hindi dapat na tinutuya/ tinutukso ang mga batang may kapansanan…mas lalo silang intindihan…mas mapalad kayo dahil isinilang kayong kumpleto sa bahagi ng katawan.  Tulungan sila sa anumang paraan na magaan para sa inyo.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply