Suporta sa ‘special child’ isinulong

INSENTIBO sa pagbabayad ng buwis ang nais na ibigay ng isang senador sa mga  magulang ng special child upang makatulong maibsan ang kanilang paghihirap sa gastusin at pagpapalaki ng kanilang anak.

Ayon sa Senate Bill No. 2624 ni Sen. Manny Villar, dapat bawasan ang ibinabayad na buwis ng magulang at guardian ng mga batang may espesyal na pangangailangan.

“This bill seeks to ease the financial burden on families who have children with special needs. Parents and legal guardians will be allowed a tax deduction to help deal with the expensive therapy, education and treatment of the child,” ayon kay Villar.

Tinukoy ng senador na may kakaibang hamon ang mga batang may kapansanan na mas higit sa mga batang may regular at malusog na pangangatawan.

“Halos doble ang gastusin ng magulang sa pagpapaaral at pagpapalaki sa batang may kapansanan kumpara sa batang normal,” giit ni Villar.

Ayon pa kay Villar, malaki ang ginagastos ng mga magulang sa kanilang anak na special child dahil kailangan magbayad nito para sa specialized services tulad ng occupational, physical at speech therapies na nakatutulong sa upang mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay ng kanilang mga anak.

Sinabi ni Villar na kanyang naiintindihan ang mga batang may kakapusan sa pag-iisip, kapos sa pagdinig, o kung minsan ay bingi, may problema sa pananalita at paningin, may seryosong emotional disturbance, nahihirapang lumakad, autism at traumatic brain injury kaya nais niyang matulungan ang mga ito.

Sakaling maisabatas ang panukala, bibigyan ng P50,000 deduction ang kwalipikadong taxpayer sa ibinabayad na buwis, partikular ang pagbabayad sa matrikula, therapy, diagnostic evaluation, tutoring, transportasyon at pagbili ng special instructional materials.

“Kailangan magbigay ang magulang o legal guardian ng mas higit sa kabuuang financial support para sa batang may kapansanan upang maging kwalipikado sa pagbabawas,” ayon kay Villar.

Sakop ng panukala ang mga lehitimo, illegitimate o legally adopted at mga kuwalipikadong batang may special needs na nakasandal at namumuhay sa nagbabayad ng buwis.
Sakop din ng panukala ang mga batang may special needs na inilagay sa ilalim ng ligal na kustodiya ng kaanak o miyembro ng pamilya.

Hindi dapat lalampas sa 13 taong gulang ang bata at dapat tukuyin ng Special Education Division ng Department of Education at isang medical professional upang maging kuwalipikado.

About admin

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply