Limang bariles ng Mayo

HINDI nabarat sa tig-P500 ang tatlong dram na nais bilhin… kinapos tuloy ang pambasbas na tubig-ulan sa kasagsagan ng infierno verano— demonyong alinsangan na tumatayantang at lubusang kumikitil sa mga pananim na halaman.

Igagayak muli ang bulsa upang bumili ng kahit apat na dram—may papayag na siguro sa presyong baratilyo na iaalok, P500 lang.

Simbahang Katolika lang ang nagtitipon ng tubig-ulan ng Mayo, lalagyan ng ilang dakot na asin at babasbasan upang mailagay sa sisidlan ng tubig-antandaan sa bungad ng simbahan… magiging agua bendita na pambuhos din sa ulunan ng mga binibinyagang musmos.

T-t-teka, iba ang binyagan sa bautisteria ng simbahan… iba ang binyagan sa pukpok ng labaha kapag Sabado de Gloria, lambe naman sa ibabang ulo ang hinihiwa bilang paghahanda ng bata sa pagtuklas sa hiwaga ng iba’t ibang hiwa.

Sagana sa soluble nitrates ang tubig-ulan, talagang mabilis na sumasalin sa ugat ng mga alagang halaman upang maging matikas ang paglaki. Pansinin na ang ganitong nitrates din ang taglay ng mga talbos ng gulay na mabilis sumalin sa himaymay ng laman…
pampatibay ng muscle, pampatigas din ng singkapan, pampatatag ng stamina—kaya may itatagal ka sa sagupaan…

‘Yung taglay na nitrates ng fossil-based fertilizers o abono na hinango mula latak ng krudo, nahihirapan ang mga ugat ng halaman na sipsipin ‘yon… impatso ang pananim sa kalaunan, aasim pa ang lupa’t tuluyang masasalanta. At ang halaman na pinalusog ng ganoong pataba, malaki lang sa tingin pero ampaw sa sustansiya.

Matagal nang pasado ang batas para sa pagtitipon at pag-iimbak ng tubig-ulan—pero hindi naman talaga ‘to natutupad. Lalong hindi pinaiiral. Masisisi pa nga ang nag-iimbak sa tubig-ulan na nag-aalaga ng mga lamok na maghahasik ng dengue.

Sa susunod na pambabarat, babanggitin ko na ang naturang batas… at papayuhan ang nagtitinda ng bariles na kailangang makatulong siya sa pagpapatupad ng ganoong batas—kung ayaw niyang masampahan ng kaso’t magmulta pa ng masakit-sa-bulsang halaga sa pagsalungat sa itinatadhana ng dura lex, sed lex.

Limang bariles ng Mayo ang titipunin ko. Dong delos Reyes

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply