MALAMIG NA LANGIT (Ika-61 labas)

SAGLIT lang at parehong wala nang kasaplot-saplot sina Charlene at Bernard.

Mahabang sandaling pinagmasdan ng lalaki ang kabuuan ng babae.

Hindi pa halata ang kanyang pagbubuntis kaya seksing-sexy pa rin ang dating.

Mayabang ang dating ng kanyang kambal na bundok na may pinkish nipples na nakadekorasyon sa ituktok ng mga ito.

Lalong tumindi ang pagnanasa ng lalaki nang bumaba ang kanyang tingin at matambad sa mga mata ang pinakaiingatang kayamanan ni Charlene.

Ito ang lungga na kahit masikip, hindi siya magdadalawang isip na pasukin.

Dahil langit ang kapalit nang makarating sa kalaliman nito.

Titig na titig naman si Charlene sa nakatinghas na alaga ni Bernard.

Sa kisame ito madalas na nakaturo unlike sa kargada ni Romano na kahit ano ang kanyang gawin, ayaw makisama.

Nakabitin lang sa harapan ng asawa at sa sahig nakaturo.

Maya-maya’y mahigpit na muling nagyakap ang dalawa …

At parang iisang katawang natumba sila sa kama.

Maya-maya’y marahang umarko ang puwitan ni Bernard para ihanda ang alaga sa pag-abante papasok sa lungga ng babae.

Parang nangingilo na biglang napangaga si Charlene nang maramdaman ang paggiit ng matigas at nagbabaga sa init na alaga ng binata sa kanyang siwang …

Nakapapaso ang init pero ang sarap.

Tuloy-tuloy ito patungo sa kanyang kalaliman.

Hanggang sa tuluyang sumagad …

Maya-maya’y napaluha ang babae sa tindi ng sarap na nalasap.

May ilang saglit ding nanatiling walang kakilos-kilos si Bernard.

Anyong ninamnam ang tamis ng kanilang pag-iisang katawan.

GABI na.

Patanaw-tanaw na si Romano sa labas ng bintana ng kanilang bahay.

Ang paalam kasi sa kanya ni Charlene, dadaan lang sa mall at may bibilhin pero bakit alas-nuwebe na ng gabi ay wala pa ang asawa.

“Saan pa kaya dumaan ang gagang iyon?” tanong sa sarili ng lalaki.

Sa mga sandaling iyon, tuloy pa rin ang romansa nina Charlene at Bernard.

Sinasagad ng babae ang pagkauhaw niya sa seks, samantalang inuubos naman ng lalaki ang kanyang panabik sa childhood sweetheart.

Tumigil lang sila sa ginagawa nang aksidenteng mapatingin ang babae sa wallclock na nakasabit sa dingding.

Mag-aalas-diyes na ng gabi.

Kung aalis siya ngayon, baka dumating siya sa kanilang bahay nang alas-onse ng gabi.

“T-Tama na. Saka na natin ituloy ito. Baka hinihintay na ako sa bahay ni Romano,” sabi ni Charlene kay Bernard.

“Iwan mo na siya at tayong dalawa ang magsama. Sa ibang bansa tayo titira para hindi niya tayo masundan,” suhestiyon naman ng lalaki habang binubunot ang sarili sa malalim na lungga ng babae.

“Saka na natin pag-usapan iyan,” sagot naman ni Charlene at humangos sa banyo.

Dapat na linisin niya ang sarili bago umuwi kundi’y baka may maamoy na iba ang asawa at maging dahilan upang paghinalaan siya na may ginawang masama.

Hindi na nga niya hinintay sa paglabas ng otel si Bernard.

Paglabas kasi niya sa banyo, ang binata naman ang pumasok para maligo.

Nang makababa mula sa itaas ng otel, hangos na nagtungo ang babae sa carpark.

Mabilis na sumakay sa kanyang kotse at hangos itong pinasibad patungo sa Valleverde Subdivision.

Tama ang kutob ng kanyang loob.

Alas-onse ng gabi siya darating sa kanilang bahay.

Nang pumasok sa pintuan si Charlene, nakita niya na gising pa ang asawa.

Nakaupo sa salas si Romano at naghihintay sa kanyang pagdating.

At para hindi mainip sa paghihintay, naisipang manood muna ng palabas sa telibisyon.

“Sabi mo’y daraan ka lang sa mall at may importante bibilihin pero bakit ka ginabi ng uwi?
Saang lugar ka pa ba dumaan at ngayong ka lang dumating?” tanong ng lalaki sa asawa.

Hindi nakapaghanda nang idadahilan, hindi kaagad nakasagot si Charlene.

Naghihinalang tinitigan naman ng lalaki ang babae. Iniisip niya kung ano ang ginawa ng huli dahil ginabi ng uwi. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply