MALAMIG NA LANGIT (Iika-79 labas)

“MAGANDANG tanghali sa iyo, iho,” bati ni Colonel Gorospe sa manugang.

Hindi pa rin inaalis ni Romano ang pagkilala sa biyenan.

“Same to you, dad. Napasyal ka!” sagot naman ng una.

“May mahalaga akong pakay sa iyo!”

Hindi kaagad nakasagot si Romano.

Mabilis kasing lumapit si Aling Melinda.

May dalang tray na kinalalagyan ng dalawang tasa ng mainit na kape.

Humigop muna si Romano para mainitan ang tiyan.

“Pakiulit nga, Dad. Ano ‘yung mahalagang pakay mo sa akin!” sabi ng manugang.

“Tungkol kay Charlene ang pakay ko sa iyo, iho!”

Kunot-noong napatitig ang siruhano sa biyenan.

“Gusto ko sanang makiusap sa iyo,” biting sabi ni Colonel Gorospe.

“T-Tungkol saan?”

“Gusto kong mabuo ulit kayo ng anak ko. Magbagong buhay kayo,” sagot naman ng opisyal ng PNP.

Malungkot na napangiti si Romano ….

Napailing-iling.

“Kung sa iyo nangyari ang ginawa sa akin ni Charlene, ano ang gagawin mo, dad?
Pagkatapos kang iwan ng iyong asawa para sumama sa ibang lalaki ay basta na lang makikipagbalikan matapos yurakan ang iyong karangalan!” sabi ng manugang.

“Sana ay maintindihan mo rin ako, Romano. Isa akong ama at wala akong hindi gagawin para sa kapakanan ng aking anak,” sagot naman ni Colonel Gorospe.

“I’m sorry, dad. Kung pinagbigyan kita noon, hindi na puwede ngayon. Nagkamali ako ng pakasalan ang iyong anak pero sa pagkakataong ito, titiyakin ko na hindi na ako muling magkakamali pa,” mariing sagot ni Romano.

Marahang tumayo na ang opisyal ng pulis para umalis.

“Palalampasin ko ang ginawa mong pagbalewala sa aking pakiusap, Romano. Pero huwag sanang itulot ng pagkakataon na may masamang mangyari kay Charlene dahil kasama ka sa pagbubuntunan kong sisi,” nagbabantang sabi ni Colonel Gorospe.

Nag-init ang pakiramdam ni Romano at tumayo na rin.
“Huwag mo akong piliting isubo muli ang laway na nailuwa ko na, dad. Baka mawalan na ako ng galang sa iyo!” matigas niyang tugon.

Tiningnan siya ng masama ni Colonel Gorospe at umalis na.
Nakaismid na inihatid ng tingin ni Romano ang palayong biyenan.

Nang wala na ang opisyal ng pulis, pumasok na ang lalaki sa kusina para magtanghalian.

Gutom na gutom na siya.

Makaraang kumain, naligo si Romano …

Nagbihis …

Gusto niyang umalis pero hindi niya alam kung saan pupunta.
Naupo muna siya sa salas …

Nag-isip …

Nasa gayun siyang ayos nang biglang mag-ring ang telepono sa kanyang kalapit.

Galing sa pinapasukang ospital ang tawag.

Pero hindi empleyado rito ang tumatawag …

Babae ito at umiiyak …

Nagulat siya nang mabosesan ang kausap …

Si Almira …

“K-Kailangan ko ang tulong mo, Romano. Sumumpong ang dating sakit sa puso ni Randy. Kailangan siyang maoperahan kundi’y mamamatay siya. Ikaw lang ang may kakayahang gumawa nito kaya nakikiusap ako sa iyo.

May kung ilang saglit ding natigilan …

Hindi niya akalaing may sakit pala sa puso ang bagong karelasyon ni Almira.

Pero hindi siya nag-aksaya ng mga sandali.

Kahit nakabakasyon siya, tutugon siya sa tawag ng tungkulin.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply