MALAMIG NA LANGIT (Ika-77 na labas)

HINDI siya nahirapang hanapin ang bahay ni Donna.

Nakita kasi niya si Almira na nakatayo sa gate ng magandang bahay ng kaibigan.

Pumara siya sa tapat ng babae.

Sabik na pinagmasdan niya si Almira nang makababa na siya ng sasakyan.

“Medyo malaki na pala ang tiyan mo,” puna ni Romano habang papasok sila sa loob ng bahay.

“Tatlong buwan pa lang ito. Puwede pa! Nami-miss ko na nga ‘yung dati nating ginagawa,” pabirong sabi ng babae.

Bigla ring bawi ni Almira.

“Pero hindi na puwede ngayon!” aniya.

“A-Ano ang ibig mong sabihin?”

Nakaupo na sa malambot na sofa si Romano sa mga sandaling iyon.

Hindi sumagot ang babae …

“Sandali at ikukuha muna kita ng maiinom. Ano nga pala ang gusto mo, coffee or juice?” tanong ni Almira.

“Coffee na lang!”

Humangos na si Almira patungo sa kusina.

Hatid ng tingin ni Romano ang babae.

Hindi pa rin siya nagbabago.

Maganda pa rin ang hubog ng katawan pero hindi magtatagal at magsisimulang madisporma dahil sa paglaki ng kanyang tiyan.

May lihim na pagmamalaki siyang naramdaman.

Dahil anak niya ang dinadala ni Almira.

Saglit lang at nagbalik na ang babae …

May dalang tray na kinalalagyan ng dalawang tasa ng mainit na kape.

Umumpok na kay Romano si Almira.

“Kumusta na ang marriage life mo?” tanong ng babae.

“Naghiwalay na kami ni Charlene,” malungkot na tugon ni Romano.

Hindi makapaniwalang napatitig ang una sa lalaki.

“Iilang buwan pa lang kayong nakakasal, hiwalay kaagad? Bakit?” tanong ng babae.

“Siya ang nagsimula. Iniwanan niya ako. Sumama sa ibang lalaki!”

“Kung sasabihin mong pinansiyal ang dahilan kaya ka iniwan, hindi ako maniniwala. Kung sa kama naman ang naging problema, lalo akong hindi maniniwala. Kilala kita. You’re a good lover,” sabi ni Almira.

“I’m a good lover no more,” malungkot na sagot naman ni Romano. “At iyon ang dahilan kaya naghanap siya ng kaligayahan sa piling ng iba.”

“Pero bakit? Nagbalik na naman ba ang dating sakit mo?” nakamaang na tanong ng babae.

Hindi na nagawang sagutin ni Romano ang tanong ni Almira.

Isang nakangiting guwapong lalaki kasi ang nakita niyang pumasok sa pintuan.

Humalik siya sa pisngi ng babae…

Karakang ipinakilala ni Almira si Romano sa bagong dating.

“Randy, siya ang sinasabi ko sa iyo na ex-boyfriend ko. Si Dr. Santamaria,” masayang sabi ng babae.

Anyong walang inililihim ang babae sa kasalukuyang kasintahan.
“At siya ang ama ng aking dinadala!” patuloy niya.

Mukhang accepted naman ni Randy ang kalagayan ng babae.

“Huwag kang mag-aalaala, pare. Aalagaan naming mabuti ang iyong anak,” nakangiting sabi ng una kay Romano.

Hindi makapagsalita ang lalaki..

Parang naiinggit siya kay Randy.

He’s the epitome of a real gentleman.

Maunawain …

May paninindigan …

Hindi ginagawang sukatan ang nakaraan ng isang babae sa pagpili ng mamahalin.

Nag-aral si Romano …

Nagtapos ng medisina at tinanghal na magaling na surgeon …

Pero kung ikukumpara siya kay Randy, wala siya sa kalingkingan ng lalaking ipinagpalit sa kanya ni Almira. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply