MALAMIG NA LANGIT (Ika-84 labas)

PANANABIK na madalaw ang kanyang mag-ina ang nagtulak kay Romano para magtungo sa Dagupan City.

Malaya na siya sa asawang si Charlene …

Ngayon may asawa na siyang iba, hindi na siya haha-bulin nito.

Puwede na niyang harapin si Almira at ang anak na kanyang isinilang bilang bagong pamilya kung mamarapatin ng babae.

Pero hindi pa rin mawala sa dibdib niya ang pag-aalala.

Paano kung galit pa rin sa kanya si Almira at ipagkait na makita ang kanilang anak?

Biglang nalungkot si Romano.

Nagbiyahe siya lulan ng kanyang SUV na patuloy na sakbibi ng agam-agam.

Sa mga sandaling iyon, kumukuha ng tiyempo si Donna para sabihin sa kaibigang si Almira ang nalalapit na pagdating ni Romano.

Tiyempo ito para sa kanya dahil masaya ang kaibigan…

Pasayaw-sayaw at pa-kanta-kanta pa ito habang ipinaghehele ang anak.

Lumapit si Donna …

“Alam mo, ang pogi ng anak mo. Saan kaya nagmana ang batang iyan?” nakangiting puna ng dalaga.

“Saan pa siya magma-mana kundi sa ama! Guwapo at macho ang gagong iyon!” walang gatol na sagot ni Almira.

Pumasok na si Donna …

“Paano kung maisipang dalawin ni Romano ang kanyang anak?” nakangiti niyang tanong.

Biglang napasimangot at dumilim ang mukha ni Almira.

“Kung galit ka man sa kanya, hindi mo dapat ipagkait sa kanya ang relasyon nila bilang mag-ama. Karapatan iyon ni Romano!” sabi ni Donna.

Hindi umimik si Almira pero patuloy na madilim ang mukha.

“Tsaka hindi pa nabibinyagan ang anak mo. Kani-nong apelyido ang ipagagamit mo? Kung sasabihin mong ang sa iyo, mali ka riyan. Buhay ang ama ng batang iyan at hindi niya tinatakbuhan ang kanyang obligasyon,” patuloy ni Donna.

Natuwa ang huli sa isinagot ng una.

“Kung gusto niyang dalawin ang anak ko, okey lang. Pero ayokong makita siya. Kung pupunta siya rito, aalis ako,” sagot ni Almira.

“S-Saan ka pupunta?”

“Doon muna ako sa KTV Bar natin! Ako muna ang magbabantay!”

“Kung gayun, humanda ka nang magtungo roon,” sabi ni Donna.

“Bakit?”

“Anytime, darating dito si Romano!”

Dahil sa sinabi ni Donna, hangos na naligo si Almira.

Maya-maya lang at nakabihis na siya.

“Ikaw na muna ang bahala sa baby ko at ako na muna ang bahala sa ating negosyo,” sabi ng babae at umalis na.

Ginamit niya ang sariling kotse patungo sa KTV Bar kung saan sila magkasosyo ni Donna.
Naiwang napailing-iling na lang ang kaibigan.

Hindi pa natatagalang na-kakaalis si Almira nang dumating si Romano.

Si Donna ang nag-entertain sa kanya.

Tuwang-tuwa si Romano nang makita ang anak …

“May pangalan na ba ang anak ko at napabinyagan na?” tanong niya kay Almira.

“Wala pa siyang pangalan at hindi pa nabibinyagan,” sagot ni Donna.

“Puwede ba akong mag-suggest ng pangalan?”

“Anak mo siya. Ikaw ang bahala!” sagot ng babae.

Saglit na nag-isip si Romano.

“Ang gusto kong ipangalan sa kanya dahil lalaki siya, Romano Santamaria Jr. Papayag kaya si Almira?” maya-ma-ya’y exited na sabi ng lalaki.

“Sasabihin ko sa kanya!”

Hindi kaagad umalis ang siruhano. Matagal na nilaro-laro ang anak. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply