MALAMIG NA LANGIT (Ka-76 Labas)

SI Charlene ang nasa kabilang linya.

Umiiyak.

Taka si Romano kung bakit siya tinawagan ng naglayas na asawa at kung bakit siya umiiyak.

“What’s wrong with you at bakit mo ako tinawagan?” tanong ng lalaki.

“W-Wala na si Bernard. Nasa ibang bansa na. Tinakbuhan niya ako,” sumisinghot na sabi ni Charlene.

“So, what can I do for you now?” tanong ni Romano.

“Gusto kong humingi ng tawad at bumalik na sa iyo” kumikinig ang tinig na sabi ng babae.

“Pagkatapos mong magpalaway sa iba at insultuhin ang aking pagkalalaki, sa palagay mo ba ay magagawa pa kitang tanggapin?” nanunuyang sagot ng lalaki.

Lumakas ang pag-iyak ni Charlene.

“Iniwan kong nakabukas sa iyo ang pintuan pero isinara mo. Huwag mong asahang pagbubuksan pa kitang muli,” makahulugang sabi ni Romano.

Hindi na hinintay pa ng la-laki na magmakaawa ang asawa.

Pinindot na niya ang end-line ng kanyang cellphone.

Sa totoo lang, naaawa si-ya kay Charlene.

Bakit naman hindi ay kabi-yak ito ng kanyang dibdib at may sinumpaan sila sa harap ng altar.

Pero masakit ang ginawa nito sa kanya.

Ipinagpalit siya sa ibang lalaki at nang takbuhan siya ay saka makikiusap na babalik.

No way!

Pinaandar na ni Romano ang kanyang sasakyan para umalis.

Nang muling tumunog ang kanyang cellphone.

Ayaw na itong sagutin ni Romano.

Iniisip niya na ang asawa ulit ang tumawag para dramahan siya.

Ayaw niyang makinig.

Baka maawa lang siya at maisipang muling tanggapin ang babae.

Humanda na siyang patakbuhin ang kanyang SUV.

Pero nagpatuloy sa pagri-ring ang kanyang cellphone na nakapatong sa dashboard ng sasakyan.

Naisipan niya itong damputin para alamin kung sino ang caller.

Hindi pamilyar sa kanya ang number.

Naisipan niya itong sagutin …

Babae ang nasa kabilang linya …

“Sino ito?” tanong niya.

“Nakalimutan mo na ba ang boses ko, Romano?” sagot ng kausap sa kabilang linya.

Biglang nangapa si Romano…

“A-Almira… ikaw ba iyan?” bigla niyang tanong.

“Ako nga!” sagot ng babae saka masayang tumawa.

Muling pinatay ni Romano ang makina ng kanyang sasakyan.

“Tumawag sa akin si Donna at sinabi niya sa akin na dumating ka!” patuloy ni Almira.

“Gusto sana kitang dalawin,” sagot ng lalaki.

“Tamang-tama ang pagpunta mo. Nami-miss na rin kita, Romano,” sabi ng babae.

“Saan kita puwedeng puntahan?” tanong ng una.

“Dito sa bahay ni Donna!”

“Saan iyan?”

Sinabi ni Almira ang lugar.

Mabilis na nag-backing si Romano.

Sinunod niya ang instructions ni Almira.

Bukod dito nagtanong-tanong siya sa mga taong naglalakad at mga nagtitinda sa tabing daan kung saan ang lugar na sinabi ng babae.

Isa itong bagong bukas na subdibisyon.
Nagtanong siya sa guard na nakabantay sa gate kung saan matatagpuan ang bahay ni Donna.

Habang patungo rito, masaya si Romano.

Sa wakas ay muli silang magkikita ng babaeng nagtiyaga para muli siyang magkaroon ng aktibong sexlife.

Kung hindi dahil kay Donna, hindi na sana siya nagkaroon ng pagkakataong lumigaya.

Dasal niyang sana’y hindi pa huli ang lahat para dugtungan nila ang kanilang nakaraan. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply