Kahalagahan ng check up

KADALASAN ang mga tao ayaw magpatingin o magpasuri sa doktor kahit na may iniinda ng sakit sa katawan. Hindi lang naman dapat magpatingin ang isang tao kapag may nararamdaman, may mga sakit na walang sintomas. May mga kaso na ang mga tao ay hindi alam na may sakit na pala sila. Buong akala nila ay ok na ok ang kanilang kalusugan, yun pala hindi. Resulta, kapahamakan, worse, kapag malala na ang sakit, kamatayan.

Yung iba sadyang takot sa ospital kaya ayaw nilang magpasuri ngunit yung iba, takot na malaman na may sakit na pala sila. Hindi kasi nila alam kung paano tatanggapin ang katotohanan lalo pa’t ang natuklasang sakit ay malala o malubha. Sino nga naman ang hindi matatakot kapag nabaitd mo na may sakit ka na pala, at malala pa?

Ano pa man ang ikinatatakot mo, kailangan mong harapin ang katotohanan.

Napakahalaga ng check up sa ating kalusugan. Kung maaagang made-detect ang sakit ng tao sa pamamagitan ng check up ay maaari pang maiwasan ang paglala nito. Matutulungan ng mga doktor ang mga pasyente na mapabuti ang kalusugan.

Kailan nga ba dapat na magpasuri sa doktor?

Kinakailangan nang magpatingin ng isang tao kung sa loob ng tatlong taon ay hindi pa nakapagpapasuri. Isang general checkup ang dapat na isagawa. Ang magiging resulta sa pagpapasuring ito ang magsisilbing blueprint na siyang maaaring maging basehan ng iyong doktor sa future kung ikaw ay magkakasakit.

Kaladalasan ang mga tao kailangang magpasuri sa loob ng tatlong taon depnde ito sa edad at kalagayan ng kalusugan.

Maraming uri ng test at hindi naman ito basta-basta ibinibigay sa isang tao depende kung ang pasyente ay may risk na magkaroon ng isang sakit dahil halimbawa may history ang kanilang pamilya sa ganoong sakit. O kaya naman ay nakakikita ang pasyente ng mga sintomas ng isang sakit.

Ilang uri ng common screen test

1. Weight Tests- Magandang basehan din ng kalusugan ang timbang. Hindi nawawala ang weight test sa isang checkup dahil nakapagpo-provide ito ng picture ng general health ng isang tao, kaladasang kinukuha ang timbang at sinusukat kung tama ang timbang sa taas at edad ng isang tao.

Kapag ang isang tao ay biglang bumaba ang timbang na hindi naman siya nagdidyeta, pwedeng may digestive system disorder siya gaya ng ulcer, maaari ring may diabetes o kaya naman ay overactive thyroid. Pwede rin na sintomas ito ng ilang tipo ng cancer. May biglaang pagbaba ng timbang na sanhi ng depression o kaya ay eating disorder.

Ang pagtaas naman ng timbag ay maaring mag-lead sa pagkakaroon ng diseases, stroke, high blood pressure, diabetes at iba pang diseases. Ang di maipaliwanag na weight gain ay maaring sanhi ng underactive thyroid.

2. Blood Pressure- Dito malalaman kung may high blood pressure ang pasyente na pwedeng maging sanhi ng hypertension na maaaring mag-lead sa heart disease, stroke o kidney failure.

3. High Cholesterol Level- Sinusuri ang dugo upang malaman kung may mataas na level ng cholesterol. Ang unhealthy balance of blood cholesterol at fats ay associated sa pasisikip o pagkikipot ng
arteries na maaring mag-lead sa blood clots, stroke at heart attack.

4. Blood Sugar Level- Sinusuri ito sa pamamagitan ng urine test. Dito malalaman kung ang sugar level ay normal o hindi. Isang special paper strip ang inilalagay sa urine sample. Ang papel ay mag-iiba ng kulay at ito ay ima-match sa isang chart na siyang magdedetermina ng degree ng sugar (glucose) na present. Kung ang level ay mataas, ipapa-blood test ng doktor ang pasyente.

5. Eye Checks- Mahalaga ito upang malaman kung ano ang estado ng mga mata ng pasyente.

6. Bone-Density Scan- Sa pagsusuring ito malalaman kung may risk sa pagkakaroon ng osteoporosis ang pasyente. Sinusukat ang density at strength ng mga buto.

7. Mammogram- Upang malaman ang risk sa pagkakaroon ng breast cancer.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply