Burlesk King (Pwedeng Tingin, Bawal Salingin) Ika-20 labas

ANG pagkikita nina Aris at Glenna ay humantong sa isang ice-cream house.

Dito nila itinuloy ang kuwentuhan.

“U-Umalis ka na pala sa serbisyo. Pero bakit?” takang tanong ng bading kay Glenna.

“Hindi ko natanggihan ang father ko. Matanda na kasi at gusto niyang pag-aralan ko nang pamahalaan ang mga negosyo na maiiwan niya kung sakali,” sagot naman ng dalaga.

Saglit na naputol ang kanilang pag-uusap nang panabay silang sumubo ng ice-cream.

“Kumusta na si Joseph?” maya-maya’y tanong ng babae.

“Okey naman siya!”

“Tuloy pa ba ang pagsasayaw niya?”

“Hindi siya puwedeng tumigil. Gusto niyang makaipon ng malaking halaga para maipaopera ang kanyang mga mata. Gusto na nga niyang ibenta ang kanyang sarili para maging mabilis ang pag-iipon niya ng pera,” sagot ni Aris.

“Hindi na niya kailangang gawin iyon. Tutulungan ko siyang maipaopera ang kanyang mga mata,” mabilis na sagot ng dalaga.

“T-Talaga?”

“Sabihin mo kay Joseph ang sinabi ko tapos ay itawag mo kaagad sa akin ang kanyang magiging desisyon.”

“Pag-uwi ko, talagang sasabihin ko kaagad sa kanya ang iyong pagmamagandang loob,” masayang sagot ni Aris.

Makalipas ang ilang minuto at naghiwalay na ang dalawa.

Pauwi na si Glenna, samantalang mamimili pa ng mga gamit sa bahay ang bading.

Pero sa sobrang excitement, hindi na itinuloy ni Aris ang pamimili.

Nasasabik siyang ipaabot kay Joseph ang sinabi ni Glenna.

Sigurado siya na matutuwa ang bulag sa pagmamagandang loob ng dalaga.

Pero nagulat siya pagdating sa bahay.

Hindi natuwa si Joseph sa ikinuwento niya.

“Ayokong magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Kung makakakita ako, gusto kong sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap at hindi dahil sa tulong ng ibang tao,” pormal niyang sabi.

Napailing-iling si Aris.

“Masyadong mataas ang pride mo. Pero desisyon mo iyan. Ikaw ang
bahala,” sabi ng bading.

Kaagad na itinawag ni Aris kay Glenna ang naging desisyon ng bulag na macho dancer.

Nalungkot ang dalaga sa naging pasiya ni Joseph pero iginalang niya ang pasiya nito.

Itinuloy ng bading ang gusto ng bulag na macho dancer na ihanap siya ng mayamang kostumer.

May kapwa bakla na nagngangalang Alam ang kumausap sa kanya.

Gustong kunin ang serbisyo ni Joseph ng isang mayamang matrona na handang magbayad ng isang milyong piso kapalit ng ligaya na kayang ipagkaloob ng bulag.

Gulat si Aris …

Hindi makapaniwala na may magbabayad nang ganoon kalaking halaga kay Joseph.

“Nakita na niyang magtanghal ang alaga mo at nagustuhan niya ito. Ako ang magdadala sa kanya sa bahay ng amo ko at ako na rin ang maghahatid pabalik,” sabi ni Alan.

“Paano ang payment?” tanong ni Aris.

“Iiwan ko sa iyo ang tseke kapag kasama ko na ang alaga mo!”

“That’s a good deal!” masayang sabi ng una.

Isinama ni Aris ang bading na kakontrata sa kanyang apartment.

May dala itong sasakyan kaya naging madali ang kanilang biyahe.

Dito na niya ipinaliwanag ang kondisyones ng matrona na gustong kumuha ng serbisyo niya.

Kaagad na pumayag si Joseph.

Karakang ibinigay ni Alan ang tseke na pinaingatan naman ng bulag na macho dancer kay Aris.

Pay to cash ang tseke.

Puwedeng ipalit ng bading.

Makaraang maligo at magbihis, sumama na si Joseph kay Alan.

Naiwan sa pangangalaga ng bading ang anak na si Angel.

Ang paalam niya sa bata, may importanteng trabaho siya na pupuntahan. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply