BURLESK KING (Pwedeng Tingin, Bawal SaLingin) Ika-27 labas

TUWANG-TUWA si Mr. Ching sa nakitang magandang pagtanggap ng mga kostumer sa bulag na macho dancer.

Balon ng pera ang naging tingin niya kay Joseph kaya hindi niya ito dapat pabayaan.

Nang matapos ang number ng una, masinsinan niyang kinausap ang bulag.

Pinangakuan na ikukuha ng sariling apartment at bibigyan ng kasambahay na mag-aalaga sa kanilang mag-ama.

“Salamat, Mr. Ching. Pag-uusapan muna namin ng anak ko ang maganda mong alok,” masayang sagot ni Joseph.

Madaling araw, ipinahatid ng una ang bulag na macho dancer pabalik sa bahay na tinutuluyan nito at ipasusundo niya ulit ito pagsapit ng gabi para magsayaw sa gay bar.

Bago matulog, kinausap ni Joseph si Angel.

“Anak, payag ka ba na lumipat tayo ng tirahan? Inaalok ako ng sariling bahay ni Mr. Ching na matitirahan natin kasama na ang kasambahay na titingin sa ating mag-ama,” sabi ng bulag.

Diskumpiyado si Angel.

“Mahirap kasama ang hindi natin gaanong kakilala. Tingnan mo si Aris. Iniwanan tayo at tinangay pa ang pera mo. Okey lang siguro iyon kapag malaki na ako,” sagot ng matalinong bata.

“Kung gayun, gusto mong kay Aling Minda na lang tayo pumisan?”

“Mabait siya sa atin at magaan ang loob ko sa kanya. May tiwala ako sa kanya kaysa ibang tao na makakasama natin.”

Hindi na nagsalita pa si Joseph.

Niyakap ang anak at natulog na sila.

Kinabukasan paggising ng bulag, may iniabot siyang pera kay Aling Minda.

Bahagi ng perang ibinayad sa kanya ni Mr. Ching.

“Konting panggastos po, Aling Minda para hindi naman masyadong makabigat sa iyo ang anak ko,” sabi ni Joseph.

“Itago mo muna iyan,” sagot ng matandang babae. May pera pa ako rito. Binigay ni Alan bilang tulong sa iyo.”

Nasa gayun silang ayos nang may maulinigan silang kotse na pumarada sa labas.

Patakbong tinungo ni Angel ang pintuan para alamin kung sino ang dumating.

Si Alan.

Akay ng bading ang bata na pumasok sila sa bahay.

“Magandang umaga sa inyo, Joseph, Aling Minda. Narito na naman ako!” masayang sabi ng alalay ni Glenna.

“Napasyal ka ulit. Mabuti naman at hindi mo kami nakakalimutan,” masayang sabi ni Aling Minda.

“May mahalaga akong pakay kay Joseph. Napag-utusan ako ng amo ko,” sagot naman ni Alan.

Mabilis na pumasok si Aling Minda sa kusina para gumawa ng kape habang masinsinang kinakausap ng bading ang bulag na macho dancer.

“Sinabi ko kay Glenna ang ginawa sa iyo ni Aris. Galit na galit siya. Ipahuhuli raw niya sa mga dating kasamahang pulis ang bading na iyon,” kuwento ni Alan.

“Pakisabi sa kanya na maraming salamat,” sagot ni Joseph.

“”Pero hindi iyon ang mahalaga na ipinasasabi niya sa iyo,” patuloy ng bading.

“Ano?”

“Dahil nalaman niyang tinangay ni Aris ang pera mo, may panibago siyang offer sa iyo.”

“Sobra namang bait niya,” sabi ni Joseph.

“Hindi ko rin maisip ang dahilan kung bakit. Pero ganito ang offer niya sa iyo, nagpahanap siya ng magandang apartment na matitirahan ninyong mag-ama at tutulungan ka pa rin niyang makakita,” patuloy ni Alan.

“Sobra-sobra nang kabutihan ang ginagawa niya. Ano naman ang kapalit ng pagmamalasakit niya sa akin?” tanong ng bulag na macho dancer.

“Bukal sa loob ang pagtulong niya sa iyo, Joseph. Ano ang desisyon mo? Sasama ba kayo sa akin na mag-ama para tumira sa apartment na kinuha niya?” tanong ni Alan.

Pinisil ng bulag ang kamay ng anak.

Gusto niyang malaman ang opinyon ng bata hinggil sa magandang offer ng dating policewoman. ITUTULOY

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply