Dengue: Paano lalabanan?

ARAW-ARAW nating sinusubaybayan, Suki, ang problema sa dengue.

Sapagkat mabigat itong problema ng buong repablik ni Juan.

At tayong lahat ay apektado, naghihirap at namamatay na rin kung makakapitan tayo nito nang matindi.

oOo

Siguro madaraan din sa dasal ang problema sa dengue.

Pero hindi pupuwedeng basta umasa tayo sa dasal.

Eh si Kristo nga, kinakailangan niyang kambalan ng ilang pirasong tinapay at isda ang pagsolb niya sa gutom ni Juan.

Kinailangan niyang kumuha ng putik na ipantatapal sa mata ng bulag para ito makakita at kinakailangang dumayb ang ketongin sa ilog para gumaling.

Wataymen, kailangan nating humanap sa abot ng ating makakaya ng paraan para lumaban sa dengue.

oOo

Heto ngayon ang ating naiisip laban sa dengue.

Alang-alang sa mga nakaratay ngayon sa mga ospital, kung malusug-lusog tayo at kwalipikado naman tayo, mag-doneyt tayo, Suki,  ng dugo.

Ang pagkaubos ng dugo ang ikinamamatay ng mga dine-dengue.

Ang pagsasama-sama natin na maglinis sa kapaligiran ay malaking sandata laban sa sakit.

Lahat ng mga hindi umaagos na tubig, lalo na ang mga malilinis, ay ginagawang itlugan ng mga lamok na may dengue.

Tanggalan natin ng tubig ang mga ito at subukin din nating patuyuin ang mga laging basa na bagay.

Huwag umasa sa bentilador laban sa lamok at kung makakayanan natin, bumili tayo ng kulambo para sa ating pagtulog.

At magpautang sa wala man lang pamasahe na papuntang ospital para lang itakbo ang kanilang mga anak na dinudugo o naghihingalo dahil sa dengue.

Huli na lang yang pagbibigay ng abuloy con bulaklak. Hehe!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply