Kalinisan ang solusyon sa problema sa dengue

ANG bawat problema ay may pinagmumulang ugat. Kaya’t kung gusto nating malutas ang problema ay kailangang bunutin natin ang ugat na iyan.

Maaari nating gamitin ang prinsipyong ito sa paglutas sa suliranin ng paglaganap ng sakit na dengue sa bansa. Libo-libo na ang tinamaan ng dengue sa buong bansa na mga bata ang karamihan. Naglalaro sa libo sa kanila ang mga namatay na dahil sa kawalan ng pera na pambili ng pansaling dugo at gamot.

Sa nakaraang dalawang linggo ay lagi na lang laman ng mga diyaryo at paksa ng talakayan at pagbabalita sa radio at telebisyon ang problemang ito.

Parang sardinas ang mga pasyente sa loob ng mga ospital. Hanggang tatlo ang nagsasalo sa bawat kama. Sa ilang lugar ay ginawang pansamantalang pagamutan ang mga covered court.  Nagkaubusan din ng dugo na pansalin sa mga maysakit ang maraming mga klinik at pagamutan.

Dahil sa problema ay nagpalabas ang pamahalaan ng P100 milyong pondo upang ipantulong sa mga may sakit na dengue.

Ang dengue ay dala ng lamok na maaaari lamang mabuhay sa tubig na nakaimbak sa loob ng nakatiwangwang na lata, tansan, pinagpalitang goma ng gulong ng sasakyan, balde, gutter, alulod, malalapad na dahon ng halaman, kanal, drum o lalagyan ng tubig na walang takip at mga kauri.

Pinamumugaran din ng mga lamok-dengue ang madadawag at maruruming kapaligiran.

Samakatuwid baga’y simple lang ang solusyon sa problema: ang maglunsad ng kampanya sa kalinisan ang bawat barangay na magsisimula sa loob ng bawat bahay at bakuran. Alisin ang kalat. Ipahakot sa mga basurero ang mga basura na hindi nabubulok upang irisaykel at ibaon sa lupa ang mga nabubulok upang gawing pataba ng ating mga halamang orna-mental, gulay sa paso o puno.

Gayundin ang mga paaralan sa buong kapuluan ay dapat ding mobilisahin sa kampanya laban sa dengue bilang bahagi ng pag-tuturo sa kaugnayan ng maruming paligid sa pagkakaroon ng ibat ibang sakit na tulad nito.

Totoo ang kasabihang ang ating kapaligiran ay repleksiyon o salamin ng ating pag-iisip. Kung hindi organisado ang ating pag-iisip gayundin ang ating paligid. Ang dengue ay repleksyon ng ating kamalayang hindi ku-mikilala o hindi nakaaalam sa kahalagahan ng kalinisan. Kailangan ang pagbabago sa ating kamalayang iyan kung gusto nating puksain ang salot na ito.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply