Ang pagrupok ng mga buto

ANG TAO habang tumatanda ay nakararanas ng pagrupok at paglutong ng buto. Ito ang tinatawag na osteoporosis. Maaari rin itong makuha sa batang edad.

Nagaganap ito kapag nagkaroon ng imbalance sa pagitan ng new bone formation at old bone resorption. Ang katawan ay maaaring di makabuo ng mga bagong buto o kaya naman ay masyadong maraming (too much) lumang buto ang na-reabsorbed, o kaya ay pareho.

May dalawang essential mineral para sa normal na bone formation, ito ay ang calcium at phosphate. Sa panahon ng kabataan ginagamit ng katawan ang calcium at phosphate upang makapagprodyus ng mga buto.

Ang calcium ay essential para sa maayos na paggana ng puso, utak at iba pang organ ng katawan. Upang mapanatiling maayos ang mga critical organs na gumagana, nire-reabsorb ng katawan ang calcium na matatagpuan o nakatago sa mga buto, para ma-maintain ang blood calcium levels. Kapag ang calcium intake ng isang tao ay hindi sapat o kapag ang katawan ay hindi nag-absorb ng sapat na calcium sa kanyang diet, ang bone production at bone tissue ang magsa-suffer. Kapag nangyari ito, ang mga buto ay magiging marupok na magre-resulta sa brittleness and fragileness, ibig sabihin madaling mabali o ma-break ang mga buto.

Minsan hindi aware ang mga tao na meron na silang osteoporosis. Nalalaman lang nila kapag nagkaroon sila ay nagkaroon ng  fracture na kapag nagpa-ceheck-up na ay malalamang nasa addvance stages na pala ang kalagayan ng mga buto at ang damage ay seryoso na.

Ang nangungunang sanhi ng osteoporosis ay ang kakulangan ng certain hormones, partikular na ang estrogen sa mga babae at androgen sa mga lalaki.

Ang mga kababaihan, especially kapag nasa edad 60-anyos na ang kadalasang nada-diagnose ng naturang sakit. Ang menopause sa kababaihan ay kaagapay ng pagbaba ng lower estrogen levels at nag-i-increase ng risk ng pagkakaroon ng osteoporosis. Ang iba pang factor na nakadadagdag sa bone loss sa ganitong edad ay ang kokonti o inadequate intake of calcium at vitamin D, kakulangan sa ehersisyo at iba pang age-related changes sa endocrine functions (karagdagan sa kakulangan ng estrogen).

Iba pang kondisyon na maaaring humantong sa pagkakaroon ng osteoporosis ay ang overuse of corticosteroids (Cushing syndrome), problema sa thyroid, kakulangan ng gamit sa muscle, bone cancer, ilang genetic disorders, paggamit ng ilang medications, at problema gaya ng low calcium sa pagkain.

Pinapayuhan ang mga tao habang nasa panahon pa ng kabataan na magkaroon ng matibay na buto. Ito ay ma-aacheive kapag ginawa ang mga sumusunod:

1. Laging uminom ng gatas at kumain ng iba pang pagkain na masustansiya o mayaman sa calcium na mahalaga ang ginagampanan sa pagpapatibay at pagpapalakas ng mga buto.

2. Ugaliing mag-ehersisyo araw-araw. kapag hindi na-eehersisyo ang mga buto at ang mga muscle ay rumurupok ang mga ito na kalaunan ay mauuwi sa osteoporosis.

3. Iwasan ang labis na pagkonsumo ng caffeine. Makukuha ang caffeine sa mga inumin gaya ng mga energy drinks at higit lalo sa kape, ang number one source nito. Napag-alaman sa mga pag-aaral na ang labis na pag-inom ng kape araw-araw o apat at higit pang tasa nito kada araw ay nakapagpaparupok ng buto na pwedeng humantong sa ospteoporosis.

4. Ang labis na paninigarilyo rin ay nakapagpapahina sa mga buto.

5. Huwag ding komonsumo ng labis na alak dahil isa ito sa sanhi ng paghina ng mga buto.

6. Magpa-araw tuwing umaga upang ma-absord ng katawan ang vitamin D mula sa sinag ng araw.

7. Agad na magpatingin sa doktor kung may maramdamang pananakiot ng katawan upang malaman kung ang pananakit ay sa buto pala nangyayari.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply