BURLESK KING (Pwedeng Tingin, Bawal Salingin) Ika-37 labas

NAKITINGIN ang isang pulis sa larawan na hawak ni Glenna.

“Kilala ko ang babaeng iyan. Nakita ko na siya,” sabi ng alagad ng batas.

“Saan?” tanong ng dating policewoman.

“GRO siya sa Hot Planet Disco Club!”

“Kung gayun, ilan sa inyo ang magtungo roon. Itanong ninyo kung saan nakatira
ang babaeng iyon,” utos ni Glenna sa mga kasamang pulis.

Karaka silang umalis para sundin ang sabi ng dating team leader.

“Huwag kang mag-alala, Joseph. Mahuhuli rin namin ang mga suspek at maibabalik namin sa iyo si Angel,” panga-ko ni Glenna sa bulag na macho dancer.

“Baka lalo lang malagay sa panganib ang anak ko sa pakikialam ninyo!” sabi ng bulag.

“Para sa kaligtasan ni Angel ang ginagawa namin!”

“Pero paano kung magalit at saktan si Angel oras na malaman na nakipag-ugnayan kami sa mga pulis?”

“Ano ngayon ang gusto mong mangyari?” tanong ni Glenna.

“Bago kayo kumilos, gus-to kong matiyak ang kaligtasan ng anak ko!”

“Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang kaila-ngan nilang ransom money.
Ibibigay mo ito sa kanila at kapag hawak na nila ang pera ay saka namin huhulihin,” sabi ni Glenna.

Hindi umimik ang bulag.

Okey sa kanya ang plano ng dating policewoman.

“Kapag tumawag muli ang kontak mo, itanong mo sa kanya kung saan dadalhin ang pera at kung saan kayo magkikita,” payo ni Glenna kay Joseph.

“Salamat!” ang tanging nasabi ng bulag.

“Aalis na ako pero ipadadala ko sa iyo ang isang milyong piso na kailangan nila,” paalam ng dalaga at umalis.

Sa mga sandaling iyon, tapos nang magtalik sina Joven at Hazel.

Nagpapahinga na lang sila…

Nagkukuwentuhan …

Nagpa-plano.

“Ano ang gusto mong gawin natin kapag nakuha na natin ang pera?” tanong ni Joven kay Hazel. “Gusto mo bang magbakasyon tayo sa Hongkong?”

“Maliit lang ang isang milyon. Madali lang mauubos kapag ginamit natin sa pagpapasarap sa buhay,” sagot ng babae.

“Kung gayun, ano ang binabalak mong gawin natin?”

“Umalis tayo ng lugar na ito. Sa ibang lugar tayo tumira at magbagong buhay.

Kukunin lang natin ang ransom pero hindi natin ibibigay si Angel. Kasama natin siyang aalis sa lugar na ito,” desisyon ng babae.

“Mahirap yata ang iniisip mo. Baka hindi natin makuha ang ransom money kung
hindi natin ibibigay si Angel,” sagot naman ni Joven.

“Gumawa ka ng paraan. Gamitin mo ang iyong utak!” sabi ni Selena.

Biglang natahimik at nag-isip ang lalaki.

Iba ang sumilid sa kan-yang isipan.

Napangisi si Joven …

Kukunin niya ang ransom money at iiwan na si Hazel.

Maraming bata at magan-da ang puwede niyang makapalit kapag marami na siyang pera.

“I like your idea,” masayang sabi niya sa babae pero ang totoo ay sariling ideya ang naglalaro sa isipan.

Hindi umimik si Hazel.

Ipinikit na ang mga mata para matulog.

Napagod siya sa mainit na romansa nila ni Joven.

Nagpikit na rin ng mga mata ang lalaki para magpahinga.

Nang biglang mag-ring ang telepono sa bandang ulunan nila.

Dinampot ito ng lalaki para alamin kung sino ang caller.

Kasamahang GRO ni Ha-zel sa Hot Planet Disco Club ang tumawag.

Ang kinakasama ang hinahanap.

Emergency raw …

Dahil dito, hangos na ginising ng lalaki ang babae. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply