BURLESK KING (Pwedeng Tingin, Bawal Salingin) Ika-38 labas

INIS si Hazel ng magising.

Kung kailan daw masarap ang kanilang tulog ay saka siya iniistorbo ni Joven.

“May tawag ka mula sa pinagtatrabahuhan mong beerhouse. Importante raw,” sabi ng lalaki.

Yamot na kinuha ni Hazel ang telepono …

“Ikaw pala, Mocha. Ang sarap ng tulog ko ay nang-iistorbo ka. Ano ba ang problema?” inis na tanong ng babae.

“Gusto ko lang ipaalam sa iyo na may mga pulis na nanggaling dito sa club kanina. Itinatanong niIa kung saan ka nakatira,” sagot ng kausap.

Biglang nawala ang antok ng babae.

“Bakit gusto nilang malaman kung saan ako nakatira? Ano raw ang kailangan nila?” tanong ni Hazel.

“Wala silang sinabi. Basta’t gusto lang nilang malaman ang address mo!”

“S-Sinabi mo?”

“Hindi ako ang nagsabi. Ang madaldal nating kasama na si Loida!”

“Lukaret na babaeng iyan. Hindi niya dapat sinabi kung saan ako nakatira!” galit na sabi ni Hazel.

“Pero bakit ka ba hinahanap ng mga pulis? May nagawa ka bang labag sa batas?”

“Ano’ng akala mo sa akin, kriminal?” galit na sagot ni Hazel sabay bagsak ng hawak na telepono.

Takot na binalingan niya si Joven.

“W-Wala akong alam na nagawang paglabag sa batas pero bakit hinahanap daw ako ng mga pulis?” kabadong baling niya sa kasuyo.

“Meron! Ipinadukot natin si Angel. Maaring nagsumbong sa mga pulis si Joseph kaya tayo hinahanap,” mabilis namang sagot ni Joven.

Biglang napabangon ang babae.

“Kung gayun ay hindi na tayo ligtas sa lugar na ito,” takot niyang sabi.

Napabangon na rin ang lalaki.

“Dapat tayong umalis dito bago dumating ang mga pulis!” sabi ni Joven.

Iyon lang at sabay silang naghanda ng dadalhing mga gamit.

Naka-ready na sila nang maisipang puntahan si Angel sa kabilang kuwarto.

Nagulat si Hazel nang hindi makita rito ang anak.

“W-Wala si Angel sa kabilang silid. Hinanap ko na siya kahit saan pero hindi ko makita,” nag-aalaalang sabi ng babe kay Joven.

Ang lalaki naman ang naghanap.

Ni anino ni Angel ay hindi niya nakita.

Galit na galit si Joven.

“Dapat ay sa kuwarto natin siya pinatulog para hindi siya nawala sa ating paningin,” galit na sabi ng lalaki.

“Wala ng panahon para maghanap. Kailangang umalis na tayo bago may dumating na mga pulis,” tarantang sabi ni Hazel.

Hangos na lumabas na sila ng apartment …

Palinga-linga sa pagbabakasakaling makita si Angela pero hindi nila namataan ang bata.

Pagdating sa labas, isang walang lamang taksi ang karakang pinara ni Joven.

Hangos silang sumakay …

Pero hindi kaagad sila umalis …

Pinaparada nila ito malapit sa tinutuluyang apartment at inantabayanan ang pagdating ng mobile car ng mga pulis.

Wala namang dumating …

Bumilang ng maraming oras ang kanilang paghihintay pero wala pa ring dumating.

Napanghal na sila ng paghihintay …

Galit na ang driver …

“Kailangang bayaran ninyo ang abala na ginawa ninyo sa taksi ko,” sabi niya.

“Kung gusto mo, bibilhin ko pa itong taksi mo, e!” singhal sa kanya ni Joven.

“Mukhang wala namang pulis na parating. Bumalik na lang tayo sa apartment,” sabi ng lalaki.

“Paano kung kailan nakabalik na tayo ay saka dumating ang mga pulis? Mahuhuli ako,” sagot naman ni Hazel.

Nang mula sa malayo ay bigla silang nakarinig ng sirena ng mobile car.

Hangos na inutusan na ni Joven ang taxi driver para lisanin na nila ang lugar na iyon. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply