Parenting: Si Totoy at ang manika

ANG mga bata (edad dalawa hanggang apat) ay wala pang malisya sa mga bagay-bagay bagamat punung-puno sila ng kuryosidad at mahilig na magtanung-tanong ng kung anu-ano na para banag matanda na sila.

Sa ganitong edad, sila ay napaka-playful. Lahat nga ng bagay na kanilang nakikita ay ginagawa nilang laruan kaya mag-ingat kayo sa mahahalgang gamit sa bahay, I’m sure na hindi ninyo gusto silang mapagalitan oras na may masira sila. Hindi naman tama na pagalitan sila ng bonggga, maaaring pagsabihan, oo, pero kung papaluin ay it’s a big no,no na! Simple lang ang sagot diyan, “bata pa sila eh.”

Since wala pa silang malisya sa ganitong edad at inosente pa, ang mga magulang ang responsable upang i-shape sila at kasama na rito ang mga pinipiling laruan para sa kanila.

Sa ganitong edad, ang mga laruan nila ay dapat na friendly at hindi nakakasakit. Maaaring hatiin ito sa dalawa. Educational at tipong pang-enjoy lang talaga.

Kung sa usapin naman na si junior ay naglalaro ng manika ay huwag agad na ma-tense ang mga magulang lalo na ang mga ama.

Mga daddy, hindi ibig sabihin na naglalaro ang mga anak na lalaki ninyo ng mga manika sa ganitong edad ay nagpapakita na ito ng senyales na magiging bakla na sila.

Hindi ito rason para sila ay kagalitan o pagsabihan na mali na laruin nila ang manika.

Ayon sa mga child expert, ang mga bata na nasa dalawa-hanggang apat na taong gulang ay sadyang playful. Mahilig silang mag-role playing. Dito nasasalamin ang ginagawa sa kanila ng adult (kabilang ang magulang at miyembro ng extended family, yaya at iba na nakasasama niya sa bahay).

Sa ilang test na ginawa ng mga eksperto kung saan pinapili nila ang mga batang lalaki ng mga laruan na hinarap sa kanila gaya ng toy gun, toy car at manika ay mas pinili ng mga batang lalaki ang manika. Ipinaliwanag naman ng mga eksperto na ito ay dahil sa sila ay mahilig sa role playing.

Dapat pa nga raw matuwa ang mga magulang dahil ibig sabihin, ang manika ay ginagawang baby ng inyong anak. Kung papansinin ninyo siya kung paano laruin ang manika ay makikitang kaniya itong pinapakain, pinapaliguan o kaya ay pinapatulog.

Hindi ba ninyo naisip na ito ay nakuha at ginaya lamang sa mga kasama sa bahay. Ang mga bagay na kanyang ginaya ay ang ginagawa sa kanya at kinokopya lamang niya ito. O di ba sa murang edad ay naturuan pa sila kung paano mag-alaga ng tao.

Maaari raw inaalagaan ni Totoy ang kanyang nakababatang kapatid kung mayroon siyang kapatid. Siya ang gumaganap na tatay o kaya ay kuya at ang manika ang kanyang little brother o sister. O kaya naman ay nais na niya ng kapatid na makakalaro at aalagaan.

Pwede ring nakita niya ito sa telebisyon at kanya lamang na ginagaya.

Samahan silang maglaro. Halimabawa siya ang doctor kayo mga daddy o mga mommy ang nurse at ang manika ang pasyante. Malay mo may doctor in the making na pala kayo. Sa ganitong way ay nababantayan ninyo pa sila.

Sa ganitong kaagang edad, anuman ang laruin ng bata ay huwag nating bigyan ng malisya. Iwasan na sila ay tuksuhin upang hindi sila ma-confused sa kanilang ginagawa. Masyado pa silang bata para sa mga ganitong usapin.

Hubugin sila ng tama. Itrato silang bata dahil sila ay bata.

Iwasang gawing kumplikado ang mga simpleng bagay. Ngayon, kung kayo ay nagdududa pa rin ay walang masama kung nais ninyong ipatingin ang inyong mga anak sa eksperto. Kayo naman ang nakakaalam kung nakaba-bother na ba ang kilos ni Totoy, tiyakin nga lamang na hindi ninyo ginagawang OA ang inyong obserbasyon.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply